Publicatieregels & Definities

Publicatieregels

Aangeleverde artikelen worden beoordeeld door de redactie op leesbaarheid en inhoud. De inhoud van het artikel mag prikkelend zijn, kritisch en scherp. Wanneer de redactie denkt dat een artikel over de schreef gaat zal zij contact opnemen met de schrijver om aan te geven waar zij denkt dat het artikel te ver gaat. Aangeleverde artikelen kunnen grammaticaal en redactioneel worden aangepast (dit wordt met de schrijver afgestemd). De redactie kan besluiten om artikelen die kwetsend zijn voor personen en/of groepen niet te plaatsen. 

Definities:

Afbeeldingen
Afbeeldingen moeten rechtenvrij zijn. Dat wil zeggen dat de auteur ervan toestemming geeft voor het gebruik van de afbeelding. Vermelding van naam of organisatie bij de foto is daarbij een mogelijkheid. Voor het vinden van rechtenvrije afbeeldingen kunt u terecht bij bv. Pixabay.com of zoek in Google naar afbeeldingen en geef bij 'tools' de optie 'Gelabeld voor niet commercieel gebruik' aan.  Indien u een foto op deze website ziet waarvoor geen toestemming is verleend, neem dan contact op met de redactie. 
Artikel (standaard)
Een standaard artikel bestaat uit ongeveer 300-350 woorden. Een aangeleverd artikel bevat bij voorkeur uit een titel, inleiding (eerste alinea) en de rest van de tekst. Om het artikel overzichtelijk te houden graag onderverdelen in subkopjes en/of afbeeldingen. Bij het gebruik van afbeelding wordt zoveel mogelijk getracht de auteur ervan op de hoogte te stellen en te voorzien van naam.
Artikel (longread)
Zoals beschreven in het standaard artikel waarbij een longread uit ongeveer 350-900 woorden mag bestaan.