De Grondwet van 1848

De vlag van de Grondwet op ons Stadhuis

Deel dit op social media!

Het Almeerse stadhuis zal de basale waarden van onze democratische rechtsstaat gaan uitdragen. Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat de tekst van het eerste artikel van onze Grondwet het Stadhuis zal sieren. En zo zal Almere duidelijk maken dat discriminatie uit den boze en gelijke behandeling een wezenlijke waarde is. Het kan in Almere.

 

Artikel 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.  Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Niet iedere Almeerse politieke fractie vond dat op 20 december een goed idee. VVD, PVV, D66, CDA en Respect Almere konden het voorstel van SP en GroenLinks niet waarderen. De indieners mochten rekenen op steun van PvdA, Leefbaar Almere, Partij voor de Dieren, CU en AP/OPA. Die fracties zorgden voor een - zij het krappe - meerderheid.

Tijdens de bespreking van het voorstel probeerde Chris Jansen nog wat zand in de raderen van de politieke besluitvorming te strooien door op te merken dat de Grondwet nog veel meer mooie grondrechten kende. Die zouden daarom ook een plek in het Stadhuis verdienen.

Vier dagen later liet de fractievoorzitter van de lokale VVD weten dat de linkse partijen in Almere niets begrepen hebben van de Grondwet en artikel 1. Hij vestigde de aandacht op een opinie van Bart Collard (‘Artikel 1 wellicht meest overgewaardeerde artikel uit Grondwet’) op de site van ThePostOnLine.

ThePostOnline is niets meer of minder dan een Nederlandse nieuws- en opiniewebsite van rechtse signatuur. En Bart Collard is niet meer of minder dan een criminoloog met bijzondere belangstelling voor terreur en religie. Bart is zeker geen kenner van de Grondwetsherziening van 1983.

De retorisch ijzersterke tekst van artikel 1 van de Grondwet heeft Nederland namelijk te danken aan de bloedige terreur die Europa ruim vijf jaar lang gegeseld heeft. “Na de Duitse bezetting van 1940 – 1945 en de rassenideologie van de nazi’s moest dit naar voren worden gehaald om daarmee uitdrukking te geven aan dat wat als prioriteit moet gelden.”, zo laten Bas en Olivier de Gaay Fortman weten in ‘De Grondwetwijzer voor dialoog en praktijk in de gemeentepolitiek’.

Die Grondwetwijzer is een handzaam boekje bedoeld voor politici en politieke bestuurders op lokaal niveau. Het bevat niet alleen nuttige informatie, maar ook zinvolle vragen als ‘Is de Grondwet belangrijk voor het verbinden van Nederlandse waarden met die van de gemeente?’. Er zijn burgervaders die raadsleden bij hun installatie een exemplaar van De Grondwetwijzer uitreiken. Misschien een idee voor Almere?

Die geste zou kunnen bijdragen aan meer kennis over het algemeen verbindend voorschrift dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken als ‘de vlag op onze nieuwe Grondwet’ heeft gekwalificeerd. Een vlag die dankzij ‘links’ Almere ook ons Stadhuis, het huis van de democratie, zal sieren.

terug