Floriade

Floriade: Er zit schot in!

Deel dit op social media!

In de afgelopen weken zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de Floriade als evenement en als nieuwe groene stadswijk. Vanaf begin november is de gemeenteraad druk bezig geweest om een stapel documenten over de Floriade te bespreken. Afgelopen zomer is het plan uitgewerkt met de partner Amvest (bekend als ontwikkelaar van het Duin gebied) en dit plan lag nu ter goedkeuring voor in de gemeenteraad.

De motie Floriade

Bij de invulling van het plan zijn we tot de conclusie gekomen dat het aantal geplande woningen in de Floriade wijk leidt tot een verlies op de grondverkoop. Er worden te weinig woningen gebouwd om te kosten te kunnen dekken.

Om dit te voorkomen heeft de PvdA een motie ingediend om te onderzoeken of het aantal woningen kan worden vergroot. Deze aanpassing moet dan wel gebeuren zonder dat het groene karakter van deze nieuwe wijk wordt aangetast. Het uiteindelijke aantal woningen staat nog niet vast en hangt af van de opbrengst en natuurlijk ook wat past in de wijk. Ook hebben we gevraagd om nog eens goed te kijken naar het percentage sociale huurwoningen… Wij zien dit graag naar 30% stijgen.

De motie is met een grote meerderheid aangenomen en wij kijken uit naar de verschillende mogelijkheden waarover de gemeenteraad in het eerste kwartaal kan beslissen.

Ruud de JongeIn de afgelopen weken zijn de Floriade plannen goedgekeurd door de gemeenteraad met steun van de PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en de Partij voor de Dieren. De steun van de zeven partijen is belangrijk om te laten zien hoe breed het draagvlak is voor de Floriade.

Ook in de komende periode zal de Floriade vaak terugkomen op de agenda. Laten we er met z’n allen iets moois van maken!

Ruud de Jonge
Raadslid PvdA Almere

terug