Nieuwjaarsborrel PvdA-Almere

Deel dit op social media!

Op donderdag 10 januari hadden wij onze nieuwjaarsborrel. Tegelijkertijd vierden wij de opening van het regiokantoor voor de PvdA in Flevoland.
Onze voorzitter (Ineke Smidt) sprak de aanwezigen als eerste toe. Na alle aanwezigen een goed en gezond 2019 gewenst te hebben gaf zij een korte vooruitblik op het nieuwe jaar.

Een nieuw en politiek spannend jaar: 

  • Waarin onze fractie en wethouders de schone doch zware taak hebben om de sociale punten van de PvdA in de collegeprogramma’s te realiseren. Mensen moeten immers zeker zijn dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Zij moeten zeker zijn van een goede schuldhulpverlening als ze in de problemen zitten. Kortom wij moeten ons meer richten op mensen die onze ondersteuning nodig hebben en daar waar nodig moeten wij dat via gemeentelijke beleid realiseren.
  • Dat ons hopelijk een heel grote fractie in de Provinciale Staten zal brengen. Behalve dat op die manier het Provinciale beleid kan worden beïnvloed is dat ook van groot belang voor de Eerste Kamer. Immers hoe groter de PvdA-fractie in de Eerste Kamer is, des te meer power hebben wij om asociale wetten tegen te houden!
    Om een goed resultaat bij deze verkiezingen te bereiken hebben wij veel hulp nodig. Dus meld je aan om een bijdrage te leveren, bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad hebben wij immers bewezen dat wij het kunnen!. Dus wij gaan er voor!
  • Waarvoor wij als afdeling Almere ook goede voornemens hebben. Zo willen wij meer jongeren (ook inhoudelijk) betrekken bij onze afdeling. Ook zullen wij maandelijks (met uitzondering van de zomermaanden) met en voor onze leden themabijeenkomsten organiseren waaruit werkgroepen kunnen ontstaand die belangrijke zaken voor kunnen bereiden of voor elkaar kunnen krijgen.

Zij sloot af met: “Kortom lieve mensen, genoeg om naar te streven en daarom wil ik graag met u het glas heffen op een mooi en sociaal 2019!”.

Vervolgens kwam Bahreddine Belhaj (voorzitter van het Gewest Flevoland van de PvdA) aan het woord. Ook hij sprak van het grote belang van de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hij introduceerde een aantal kandidaten die zich vervolgens voorstelden. Wij gaan voor 6 zetels, een verdubbeling van het huidige aantal.

Na al dit serieuze werk was het woord aan Mo Hersi (bekend van omroep Flevoland waarvoor hij mooie programma’s maakt). Behalve verbinder en entertainer is hij vooral een voorbeeld van hoe je je eigen weg kunt zoeken. Hij bracht ons een mooie boodschap waar nog veel over gesproken werd die avond.

terug