Een sociale huurwoning in Almere van € 1200 pm

Deel dit op social media!

Almere is ontstaan op het fundament van betaalbare huurwoningen van woningcorporaties. Woningbouwcorporaties heten tegenwoordig toegelaten instellingen. De huurprijs van een corporatiewoning wordt tegenwoordig niet meer bepaald door keurige regels van de overheid. Dat was wel anders in de jaren tachtig.

In 1980 heeft GoedeStede woningen laten bouwen aan de Wilgengriend. Die zijn nu ruim veertig jaar oud. In de jaren tachtig stelde de minister de aanvangshuur van zo’n woning vast. Die aanvangshuur kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De minister keek onder meer naar de werkelijke kosten die GoedeStede gemaakt had. Destijds kostte zo’n woning ongeveer € 75.000. Nu, na veertig jaar huur innen, moeten die kosten en die van het onderhoud en het beheer wel terugverdiend zijn door maandelijks de huurpenningen te innen.

Almere heeft bijster weinig betaalbare huurwoningen. De Woonvisie ‘Thuis in Almere’ maakt duidelijk dat daar de komende tien jaar geen verandering in zal komen. In die woonvisie is veel aandacht voor dure huur en dure koop. Dat in tegenstelling tot de aandacht voor de marginale hoeveelheid betaalbare huur voor andere Almeerders. En voor het bouwen van nieuwe betaalbare huur heeft de gemeente in 2021 nauwelijks omgevingsvergunningen afgegeven.

Toegelaten instellingen hebben als hoofdtaak het huisvesten of doen huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Almeerders met een smalle beurs ondervinden de grootste problemen bij het vinden van een betaalbare woning. Woningen zijn in Almere namelijk duur en betaalbare woningen schaars. Vanwege de kosten zijn echt betaalbare huurwoningen nauwelijks meer te bouwen.

Het is sinds jaar en dag gebruik dat toegelaten instellingen bouwen op grond waar de gemeente een veer laat. Die goedkope grond maakt de sociale huurwoning enigszins betaalbaar. Daarom verwacht je dat een woningbouwcorporatie, voor een woning die in de guldens tijd van de tachtiger jaren op goedkope grond gebouwd is en die in 2022 al helemaal afbetaald is, een redelijke huur vraagt. En dan is het schrikken.

Voor de grote zeskamerwoning aan de Wilgengriend 21 – gebouwd in 1980 – vraagt GoedeStede € 1.200. De toekomstige huurder van Wilgengriend 21 moet dan ook een inkomen van minstens € 65.246 meebrengen. In de guldens tijd was dat ruim een ton: ƒ 143.783.

Dat huurbeleid lijkt erg veel op het woonbeleid van de huidige Almeerse coalitie: meer ruimte voor huurders met een inkomen dat zo’n beetje twee keer modaal is. Als afbetaalde schaarse huurwoningen door een ‘sociale verhuurder’ voor de hoofdprijs worden verhuurd, valt te vrezen dat er geen betaalbare woonruimte overblijft voor de huurder met een smalle beurs. 

terug