Liever langs de lijn winnen?

Deel dit op social media!

In de historie van de PvdA in Almere heeft de partij bijna altijd deelgenomen aan het college van burgemeester en wethouders. De laatste 2,5 jaar zijn hierop een uitzondering en dat opent de mogelijkheid om eens te overdenken wat ons beter past: college of oppositie.

Laat ik beginnen met de constatering dat het niet de keuze was van de PvdA om geen deel meer uit te maken van het huidige college. Integendeel.

Beide posities hebben voor- en nadelen. In het college ben je aan besturen en als je goed hebt onderhandeld, is veel van je programma terug te vinden in een coalitieakkoord. Dit akkoord is de basis van het bestuur en houvast voor de komende raadsperiode. Natuurlijk staan in het coalitie akkoord ook punten waarin de PvdA zich minder herkent. Even slikken dus en collegiaal meewerken.

In de oppositie ben je natuurlijk niet gebonden aan een akkoord met andere partijen en vrijer om initiatieven te ontwikkelen die passen bij je verkiezingsprogramma. Natuurlijk heb je wel de steun van de meerderheid in de raad nodig om daadwerkelijk het verschil te maken. Dit is ons onder andere gelukt bij het terugdraaien van de bezuiniging op de wijkbudgetten, het open houden van een bewaakte fietsenstalling in Almere Centrum en bij het schaarste-plan voor woningen.

Mooie successen waar we trots op zijn.

De balans opmaken is simpel. Als je in staat bent om een goed coalitieakkoord te onderhandelen waarin je standpunten zijn verwerkt, dan heeft college deelname de voorkeur (met op de koop toe dat je soms een voorstel mag steunen dat niet helemaal des PvdA’s is).

Lukt het je niet om een coalitieakkoord vast te stellen dat ‘goed genoeg’ is, dan is een plek in de oppositie een betere oplossing. En we hebben laten zien dat we ook hier een verschil kunnen maken. Natuurlijk beslissen de leden uiteindelijk na de onderhandeling of een coalitieakkoord goed genoeg is voor deelname aan het bestuur van de stad. Een mooi staaltje van ledendemocratie.

Voor mij is de kwaliteit van een mogelijk coalitieakkoord altijd bepalend in de keuze tussen college of oppositie. Wie weet wat de komende maanden ons gaat brengen?

B&W (zonder B) toen we nog wethouders leverden

terug