Fusie met GroenLinks? Onze leden weten het wel!

Deel dit op social media!

Groenlinks heeft drie zetels in de huidige gemeenteraad maar er zijn zes Groenlinksers actief in de gemeenteraad. Op de foto vlnr: Esther Hagelaar (vicefractievoorzitter), Anouk de Jonge (fractie-assistent), Shadi Nikshomar (raadslid), Albert Waninga (fractie-assistent), Indira Draijer (fractiesecretaris), Jaap Steenkamer (fractievoorzitter).

Onze partij en GroenLinks discussiëren als twee egeltjes zo voorzichtig over innige samenwerking. Elders in de lokale politiek is een progressieve fusie niet vreemd. Is het ook een goed idee om dat  in Almere alvast te proberen?

Roodschrift peilde random de stemming onder de leden over die vraag. Maar terwijl een totale of Haagse fusie kan rekenen op een duidelijke reactie, spreekt slechts een enkel lid zich uit over één progressieve fractie in de gemeenteraad van Almere. 

Toch is dat getalsmatig een aantrekkelijke optie: in één klap de grootste fractie met zeven zetels. Bij de verkiezingen van 2018 had dat een team van elf zetels opgeleverd. En de twee partijen zouden daarmee ook een reactie geven op de versnippering in de raad.

Buurgemeente Naarden kent al tientallen jaren een progressief verbond. In Zeewolde ging de PvdA in zee met Zeewolde Liberaal en Burger Belang. In Lisse (met burgemeester Lies Spruit) bestaat een PvdA-GroenLinks combinatie, evenals in Woerden en onlangs heeft ook de PvdA in Borculo zoiets voorgesteld.

Een heldere keus voor of tegen een lokale samenwerking mag het niet heten, maar de leden zijn er unaniem voor als dat over de landelijke situatie gaat. 

Waarschijnlijk is trouw lid Ger Eichenberg het meest dubbel. “Het is een onderwerp waarin ik moeilijk kan kiezen. Samenwerken vind ik prima en als dat goed bevalt is fuseren in de toekomst mogelijk. Ik ga van het standpunt uit: massa maakt macht. Met 22 zetels kunnen we een grotere vuist maken. Toch mogen de zetels van GroenLinks niet de reden zijn van samen gaan. De PvdA zou dat op eigen kracht moeten lukken. Als de PvdA en GroenLinks gescheiden blijven zou ik dat ook prima vinden.”

“Samenwerken kan nooit kwaad”, vindt Thea van Zeventer, maar, zegt zij: “Fuseren is een veel grotere stap. Onze visie moet niet ondersneeuwen.”

En Mardjan Seighali reageert: “Ik steun de samenwerking van harte. In het huidige, versnipperde politieke landschap verliezen we steeds meer de invloed op de linkse en progressieve agenda. Wat mij betreft komt er zo snel mogelijk een progressieve agenda waarmee het neoliberalisme flink wordt aangepakt. Het is urgenter dan ooit!”

Jaap Bosscha is al ruim 25 jaar lid en warm voorstander van een linkse samenwerking.  Hij noemt de bundeling van krachten zelfs noodzakelijk. 

“Elke partij heeft echter eigen specialiteiten en tradities en die moeten we benutten zonder de eigenheid geweld aan te doen. Uiteindelijk zal gelijkwaardig samen optrekken zijn vruchten kunnen afwerpen. Ik ben zelf voorstander van een wat radicalere opstelling als het om het grote graaien gaat. Voorwaardelijk lidmaatschap mag wat mij betreft een maximaal inkomen inhouden om het salonsocialisme tegen te gaan!”

Stephan van Wijk heeft ook een weloverwogen standpunt. Aardig is dat hij in zijn standpunt (als enige?) ook de afdeling Almere betrekt.
“Ik vraag me oprecht af of een fusie een succes wordt. De ideologische verschillen zijn groot en die worden niet zonder gedoe gladgestreken. Daarnaast is een fusiepartij geen enkele garantie op meer stemmen. Een negatief effect is ook levensgroot: het verdwijnen van PvdA-idealen. Horen wij bij GL nog wel eens iets over pacifisme en communisme?”
“Het lijkt mij nuttiger te analyseren wat er afgelopen twintig jaar is gebeurd en waardoor zoveel leden en kiezers zijn vertrokken. Onderken de oorzaak en zie het als een uitdaging om een partij te worden, die er ook is voor al die mensen. Van GroenLinks als partij zal in de toekomst weinig overblijven. Het klimaat zal worden overgenomen door de EU green deal. Voor de PvdA is dat anders. Er komt onrust over de koopkracht, de sociale zekerheid, de vermogensongelijkheid en over wonen. Dit zijn politieke issues waar de PvdA bij uitstek dé partij voor is en haar waarde op die terreinen meermaals heeft bewezen. Met steun van de vakbonden en aangevoerd door een sterke leider zal de PvdA weer groot worden. Politieke partijen worden gemaakt door de kiezers en niet door de bestuurders.”

Het is duidelijk dat Van Wijk een fusie ook in Almere niet verstandig vindt.
Daartegenover staat het kernachtige standpunt van Arie-Willem Bijl: “Ik ben groot voorstander van grote progressieve samenwerking, bij voorkeur in één nieuwe politieke partij.”

Oud-Almeerder Adri Wierda woont al vijf jaar in Rotterdam en verbaast zich erover nog steeds post uit de polder te ontvangen. Wat zijn mening natuurlijk niet minder interessant maakt: 

“Ik wil je wel vertellen dat ik, met pijn in mijn hart, graag, dat dan weer wel, met GroenLinks verder wil. Pijn doet het dat onze sociaaldemocratische partij zo klein is geworden dat ik vrees, dat van onze beginselen, waarden en normen weinig terecht komt. Daarom is het verstandig met GroenLinks samen te werken én te fuseren. Eigenlijk zou ik de SP, hoewel die soms populistisch kan zijn, er ook graag bij willen hebben.”

terug