Gerrit Spilt weg - niet alleen  als bestuurslid

Deel dit op social media!

Roodschrift besteedt niet aan elk opstappend bestuurslid aandacht. Wél als hij of zij ook aan dit blad gewerkt heeft. Dat deed Gerrit Spilt. 

“In november 2016 werd ik lid van de PvdA. Na de desastreuze landelijke verkiezingsuitslag in 2017 vond ik dat ik niet langer aan de zijlijn kon blijven staan. De sociaaldemocratie mocht niet verloren gaan en als ik daar een klein steentje aan bij kon dragen moest dat maar. 

Kort na de landelijke verkiezingen ontstond een vacature in het bestuur en werd ik secretaris. Dat was het begin van bijna vijf, voor mij roerige jaren. Roerig omdat ik geen idee had wat ik kon verwachten. 

Toen ik aantrad was het proces naar de gemeenteraadsverkiezingen al in gang gezet en waar ik dacht dat het vooral ging om uitnodigingen en verslagen maken bleek er veel meer te doen te zijn. Er zijn nog al wat officiële handelingen te verrichten. En op interne strubbelingen had ik helemaal niet gerekend, we hebben immers een gezamenlijk doel?

De uitslag in 2018 was goed, tegen de landelijk trend in groeide PvdA-Almere. In het verdere proces ging echter nogal wat verkeerd. Wat er toen gebeurd is hebben we inmiddels meermalen besproken. Ik kan daar niet veel meer aan toevoegen. Het heeft echter wel doorgewerkt in de nu afgelopen raadsperiode en dat is jammer. Voor mij was de gang van zaken een reden mijn uiterste best te doen om het proces tijdens de verkiezingen van 2022 correct te laten verlopen. Ik meen dat wij als bestuur daarin geslaagd zijn.

Nu komt er een einde aan mijn actieve periode voor de PvdA. Nog los van het gegeven dat ik naar Marokko vertrek (zie mijn site: www.famspilt.nl) vind ik het ook wel mooi geweest. Het waren vijf rumoerige en intensieve jaren. Voor mij betekent afscheid een dikke streep onder het verleden, een abrupt einde waarbij een fysiek afscheid niet past. Er komt nog een verhaal van mijn kant waarin ik gedachten over de toekomst van de PvdA opschrijf. 

Doe er mee wat u goeddunkt het is slechts een persoonlijke observatie."

terug