Onder de kiezers: Hans Roseboom

Deel dit op social media!

Ze bestaan nog steeds, trouwe Almeerse PvdA stemmers. Niet de vergadertijgers die in zaaltjes – tegenwoordig zonder rook – hun ziel en zaligheid leggen in het overtuigen van partijgenoten, maar de stemmers die pas stoppen met stemmen op de PvdA als de PvdA niet meer voor een rechtvaardige samenleving zou strijden. 

In ‘Onder de Leden’ een gesprek met zo’n trouwe stemmer uit en in Almere.
Hans Roseboom is in 1985 naar Almere gekomen. De werkgelegenheid lag toen niet voor het oprapen. Ook voor tandartsen was het moeilijk aan een baantje te komen. 

“De voorganger van Zorggroep Almere zocht in die tijd een tandarts voor het gezondheidscentrum De Spil. Ik bleek niet de gedroomde kandidaat. Die wilde bij nader inzien toch niet naar Almere verhuizen. Toen kon ik alsnog hier aan de slag als tandarts in loondienst. En dat in een tijd waarin er 1.000 tandartsen werkloos waren.”

Loondienstverband was een bewuste keus van Hans, maar bleek niet goed uit te pakken. “Zorgroep Almere had contracten met partijen waar tandartsen producten bij moesten afnemen, terwijl de kwaliteit niet goed was. Bij een andere tandtechnieker kon ik betere kwaliteit krijgen. Ik vind eigen verantwoordelijkheid een groot goed. Geen opgelegde dingen omwille van korting of iets dergelijks. Volgens een adviesbureau dienden de tandartsen als Cash Cow van de organisatie.”

Zorggroep Almere heeft op een gegeven moment afscheid genomen van de tandartsen. “Dat ging niet zonder slag of stoot. We hebben drie jaar een juridisch gevecht geleverd en zijn in 1995 in overleg tot privatisering te komen. Samen met tandtechnici en collega tandartsen hebben we Tandstad het levenslicht laten zien. Daar werken nu meer dan zestig mensen.”

Waarom stemt een tandarts met een goed lopende praktijk nog steeds op de PvdA? “Als zoon van een moeder met lagere school en een vader die elektricien was, lag het niet voor de hand dat ik kon studeren. Dat ik in de tachtiger jaren heb kunnen studeren dank ik aan de inzet van de PvdA. Door mijn stem op de PvdA uit te brengen voel ik dat ik een ereschuld aflos. Of je de opleiding kunt volgen die je naar jouw beroep leidt moet niet afhankelijk zijn van de positie van jouw ouders. Zolang die PvdA voor dat soort waarden opkomt kan de PvdA op mijn stem rekenen.”

Hans stemt wel op de PvdA, maar is niet echt politiek actief en geen lid. “In het verleden ben ik wel door een raadslid van de VVD gevraagd om mee te werken aan de paragraaf gezondheidszorg voor de Almeerse VVD. Dat heb ik niet gedaan. Die partij staat niet voor mijn waarden. Ik begrijp niet dat de VVD ondanks de Toeslagenaffaire en de keuze voor het belang van grote bedrijven nog steeds een stabiele groep kiezers heeft. Die partij past niet bij mij.” 

“Ik stem liever op de partij die staat voor eerlijk delen van kennis en macht. Van mij mag de PvdA nog wel meer terug naar haar kenwaarden: sociaal beleid, kerntaken NIET privatiseren, gezondheidszorg voor iedereen zonder eigen risico. Dat mag best door tarieven van artsen, tandartsen en specialisten te verlagen. En als kers op de taart een basisinkomen voor iedereen.”

terug