Waarborg voor  ‘hardwerkende’  huurders 

Deel dit op social media!

Hugo de Jonge heeft vast inspiratie opgedaan in Almere. Hier lopen de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen jaar in jaar uit op, moeten kopers voor een bescheiden rijtjeswoning € 350.000 kunnen bieden en zorgt de neoliberale woonvisie ‘Thuis in Almere’ alleen maar voor meer te dure koopwoningen. 

Betaalbare huur is onmiskenbaar een ondergeschoven kindje. Met dank aan het voorstel van VVD-wethouder Julius Lindenbergh.

Dat was ooit wel anders. In 2008 is het initiatiefvoorstel ’Prioriteiten voor een komende Woonvisie en het volgende Woonbeleid’ met alleen de tegenstem van de VVD aangenomen. Volgens dat initiatief was een kwantitatieve ondergrens voor de voorraad huurwoningen nodig voor een evenwichtige woonbeleid. Het segment huurwoningen – sociaal en duur - diende in Almere minstens 35 procent te zijn.

‘Thuis in Almere’ kent geen ondergrens meer voor huurwoningen. ‘Thuis in Almere’ doet niets aan de ellenlange wachtlijsten. ’Thuis in Almere’ zit wel vol met dure koopwoningen. Op het gemeentehuis circuleert een stuk dat duidelijk maakt dat het zittende college niets wil doen aan de woningnood van ‘hardwerkende Almeerders’ met een inkomen tot € 40.000. Die moeten een decennium wachten op een beetje betaalbare huurwoning.

Daar wil de nieuwe minister voor Volkshuisvesting een stokje voor steken. Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor 30 procent bestaat uit sociale huurwoningen. “Wonen is een grondrecht. Niet voor niets staat in de Grondwet dat bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van zorg van de overheid.” Aldus de minister op 11 mei in Trouw. En daarom zal de minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zorgen dat de ondergrens uit 2008 ook in Almere weer werkelijkheid wordt.

De Almeerse woningvoorraad bestond in 2021 voor maar een kwart uit sociale huurwoningen. Met 1745 betaalbare huurwoningen zorgen particuliere verhuurders voor 2 procent van de sociale huur. De corporaties zijn goed voor 23 procent. Almere moet dus minstens 4363 sociale huurwoningen bijbouwen om de norm van Hugo de Jonge te halen.
Die inhaalslag staat niet in ‘Thuis in Almere’. Het rare is dat minister De Jonge meer sociale huur wil voor doelgroepen. Bij de term ‘doelgroepen’ denkt een bestuurder alras aan gemarginaliseerde mensen die het niet zonder hulp redden. De lezer van Trouw kreeg op 11 mei de doelgroepen van De Jonge voorgeschoteld. Van statushouders die te lang in een asielzoekerscentrum moeten blijven, via mensen die na een verblijf in de psychiatrie weer op zichzelf gaan wonen, ex-delinquenten en dakloze mensen tot mensen die om gezondheidsredenen dringend een ander huis nodig hebben.

Er is natuurlijk niets op tegen om deze doelgroepen aan een betaalbare huurwoning te helpen. Wonen is ook voor hen een grondrecht. Toch gaat het dan om een niche binnen de totale doelgroep voor sociale huurwoningen. Daar wonen namelijk ook ‘hardwerkende’ Almeerders met een jaarinkomen tot € 49.525. Ook voor die ‘hardwerkende’ Almeerders geldt het grondrecht wonen. Ook zij horen binnen redelijke termijn in een huurwoning te kunnen gaan wonen. Mogen die woningzoekenden hoop putten uit de plannen van de nieuwe minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening? De toekomst zal het leren.

terug