VVD Logo

VVD: “In mijn omgeving zie ik geen stilstaande bouw”

Deel dit op social media!

Jurgen Morgenstond is een jonge VVD-politicus die overdag als letselschade jurist werkzaam is bij een expertise bureau. Sinds 2022 is hij raadslid in de stad waar hij, op twee jaar na, zijn hele leven woont: Almere. Jurgen heeft de stad in iets minder dan drie decennia zien groeien tot wat het nu is. Wonen is een van de onderwerpen waar Jurgen woordvoerder voor is.

Jurgen Morgenstond - Raadslid VVD
Jurgen Morgenstond - Raadslid VVD

Roodschrift: Hoe ziet de woonstad Almere er idealiter uit volgens de VVD?

Jurgen: Van belang vind ik dat Almere een stad is waar men niet alleen kan wonen, maar vooral ook kan leven. In mijn optiek betekent dat wanneer men hiervoor kiest ruimte, recreatiemogelijkheid en zoveel mogelijk regie kan voeren over de eigen woon- en leefomgeving. In Almere hebben inwoners bijvoorbeeld groen/natuur op tien minuten afstand fietsen als een van de belangrijke principes.

Roodschrift: En hoe ziet de ideale woningvoorraad van Almere er volgens de VVD uit?

Jurgen: Ik vind dat de woningvoorraad bepaald dient te worden aan de hand van de samenstelling van de inwoners, de ontwikkeling van onze stad en aan de hand van wat voor stad we Almere in de toekomst graag zien worden.

Roodschrift: Sluit de bestaande woningvoorraad op dit moment aan op de behoefte van de Almeerders?

Jurgen: Ik zie dat er een tekort is aan woningen. In mijn kennissenkring met net afgestudeerden en starters die een woning zoeken, zie ik dat mensen moeilijk aan een woning kunnen komen. Vooral de middeninkomens hebben het moeilijk. Wie een modaal inkomen van € 38.000 verdient heeft beperkte mogelijkheden.

Roodschrift: Middeninkomens beginnen bij € 45.000 en modaal is € 7000 minder. Modaal hoort nog tot de doelgroep van de sociale huurwoningen. Wat kan een huishouden met een modaal inkomen spenderen aan een koophuis?

Jurgen: Dat kan ik niet aangeven, omdat ik geen hypotheekspecialist ben – het is niet mijn expertise - en dat de rente en looptijd per aanbieder verschillen. Daardoor waag ik me niet aan een uitspraak, want daar kan ik met weinig zekerheid iets over zeggen.

Roodschrift: Volgens de normen van de Nederlandse Hypotheek Garantie is dat net geen € 160.000. Funda meldt een aanbod van tien koopwoningen met een prijs tot € 225.000. Op WoningNet staan dit moment vier sociale huurwoningen, waarvan twee voor studenten, een voor een senior en de andere voor de overige 18.000 actieve woningzoekenden. Voorheen werden via WoningNet jaarlijks ruim 1500 woningen verhuurd. Nu lijkt het er op dat het in 2022 ongeveer 1100 zullen zijn. Wordt er wel voldoende betaalbaar gebouwd in Almere?

Jurgen: Ik ben niet bekend met het huidige aantal aangeboden woningen in de gereguleerde huur. In dat beperkte aanbod is gelukkig wel variatie voor doelgroepen. In mijn eigen omgeving in Poort staat de bouw zeker niet stil. Uiteraard snap ik goed dat wanneer je geen woning kunt vinden de bouw niet snel genoeg kan gaan.

Roodschrift: De woonvisie van 2020 meldde dat Almere jaarlijks 2450 nieuwe woningen rijker zou worden. Uit de Meerjaren perspectieven grondexploitaties Almere blijkt dat in 2020 grond is verkocht voor 1149 woningen en in 2021 voor 1600. Dat is in twee jaar tijd ruim 2100 woningen minder dan voorgespiegeld.

Jurgen: Ik heb navraag gedaan bij de gemeente. Ik heb begrepen dat de aantallen anders zijn. Naar ik begrijp uit de woonvisie geldt het genoemde aantal voor een periode van elf jaar en is er een progressieve schaal van toepassing is op het op te leveren aantal woningen naarmate december 2030 in zicht komt. In het eerste kwartaal van 2023 krijgt de raad informatie over de stand van zaken.

 

‘Er is daadwerkelijk een probleem voor Almeerders met een modaal inkomen en iets hoger’

 

Roodschrift: Maar sluit het aanbod dan wel aan bij wat nodig is voor Almeerders met een modaal inkomen? Moet de politiek daar niet iets aan doen?

Jurgen: Er is daadwerkelijk een probleem voor Almeerders met een modaal inkomen en iets hoger. Dat is niet puur een probleem voor de politiek. Politieke problemen moet de politiek oplossen. Dit is een probleem waar de maatschappij als geheel onderdeel kan zijn van de oplossing.

terug