Logo GroenLinks

GroenLinks: “De woonvisie was een compromis”

Deel dit op social media!

Jaap Steenkamer is sinds 15 september 2020 fractievoorzitter van GroenLinks. Hij is beleidsmedewerker verduurzaming scheepvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als hij niet politiek actief is. Jaap is sinds 2018 lid van de gemeenteraad van Almere. Volgens ‘Almere bestuurd’ maakt Jaap zich met plezier onder meer druk over het bouwen van meer betaalbare woningen.

Jaap Steenkamer - Raadslid GroenLinks
Jaap Steenkamer - Raadslid GroenLinks

Roodschrift: GroenLinks was onderdeel van de coalitie die VVD-wethouder Julius Lindenbergh in 2020 een heel liberale woonvisie met de zoetsappige naam ‘Thuis in Almere’ heeft laten vaststellen. In die woonvisie zit erg veel dure koop: 16.000 voor wie meer verdient dan € 50.000 per jaar. Daar steekt het aantal betaalbare woningen toch schril bij af?

Jaap: Die woonvisie is uiteraard een compromis dat gesloten is tussen alle partijen die toen aan de coalitie deelnamen. Volgens ons zat in die woonvisie een redelijke differentiatie en is er binnen die afspraken nog veel mogelijk. GroenLinks had graag een hoger percentage sociale huur gezien. Dat bleek niet mogelijk. De woonvisie was een compromis.

Roodschrift: Beleid is één, prestaties vinden Almeerse woningzoekenden vast nog veel belangrijker. Wat vindt GroenLinks van de woningbouwprestaties in de afgelopen jaren? De beloofde 2450 huizen per jaar zijn in 2020 en 2021 ruimschoots niet gehaald.

Jaap: De bouwprestaties zijn slecht en ronduit teleurstellend. De doelstelling wordt inderdaad al jaren niet gehaald. De ChristenUnie heeft dat onlangs geagendeerd. De toegezegde rapportage over de bouwprestaties blijft uit. Daarom is het goed dat de CU dat wil bespreken met een grondig voorbereid agendavoorstel.

Roodschrift: Heeft de raad zicht op wat er werkelijk gebeurt? Ik zie geen rapportages over de stand van de woningvoorraad en de woningmarkt. De raad zou bij de grondexploitaties geïnformeerd worden over de productie van woningen. Het is zoeken naar dat soort informatie.

Jaap: Het college informeert de raad inderdaad slecht.

Roodschrift: Wie gaat daar wat aan doen?

Jaap: Binnenkort kan de raad daar over in gesprek met het college dankzij het agendavoorstel van de CU. Dan moet duidelijk worden of het college beter gaat rapporteren en of de programmering van de te bouwen woningen door het Grondbedrijf op orde is. Voor Pampus Hout is een bestemmingsplan klaar, maar die ontwikkeling gaat niet door. Dat helpt niet als het gaat om het oplossen van de wooncrisis.

Roodschrift: Hoe zit het met betaalbare koopwoningen?

Jaap: De koopwoningen zijn niet meer te betalen. Er is gewoon geen betaalbare koop meer. De prijzen van koopwoningen zouden omlaag moeten. Dan helpt het als je gaat bouwen en zorgt dat speculanten niet de ruimte krijgen om gewone kopers uit de markt te duwen. Gelukkig hanteert de gemeente anti-speculatiebedingen en kent Almere een zelfbewoningsplicht. Dat helpt.

 

‘GroenLinks had graag een hoger percentage sociale huur gezien. Dat bleek niet mogelijk’

 

Roodschrift: Waarom is de woningbouw in Almere zo verslonst, terwijl Amsterdam volop bouwt?

Jaap: Dat is speculeren, maar het lijkt er op dat er te weinig politieke sturing is en een gebrek aan capaciteit om dat op orde te hebben. Er was een team versnelling bouwproductie en dat blijkt stil te liggen. Wat de afgelopen jaren is gebeurd met wonen, is niet goed geweest en het ambtelijk capaciteitstekort is onvoldoende antwoord op de vraag waarom het zo gelopen is. De programmering ziet er mooi uit, maar blijkt niet meer dan mooie praatjes. Ik had me daar druk over moeten maken. Tijdens de vorming van de coalitie in 2022 wilden we meer betaalbare woningen dan de duizend extra tijdelijke die uiteindelijk in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA, PvdD, SP en CU terecht zijn gekomen.

Roodschrift: Voor Overgooi was het idee om daar aan captains of industry veel ruimte te geven om woningen naar eigen wens te bouwen. Opeens is daar een wijkje verschenen met standaardwoningen op een kleine kavel. Aan de Musweg en vlak naast het Cirkelbos. Voor zes kamers op 386 vierkante meter betaal je daar minstens € 770.000. Wat vindt GroenLinks van deze ontwikkeling die niet past bij het oorspronkelijke idee?

Jaap: Daar heb ik gemengde gevoelens over. Aan de ene kant is het fijn dat er op kleinere kavels wordt gebouwd in Overgooi. Aan de andere kant is dat niet echt betaalbaar. Het lijkt een snelle manier om aan wat extra woningen te komen. Het maakt duidelijk dat de geest van het idee van Overgooi kwetsbaar kan zijn. Het maakt ook duidelijk dat het beleid van het college nogal hap snap is. Dat zie je nu ook gebeuren bij het Laterna Magikapark in Almere Stad. Daar offert het college groen op voor dure koopwoningen. Dat zou niet de keus van GroenLinks zijn.

terug