PvdD: “Er kan wel wat in aanvulling op woonvisie”

Deel dit op social media!

Kjell van Wijlandt is begin 2021 bij de Almeerse fracties Partij voor de Dieren begonnen als stagiaire. Hij werkt als algemeen maatschappelijk werker van De Schoor in een wijkteam. Sinds de verkiezingen van maart 2022 is hij raadslid voor de PvdD. Hij vervangt de woordvoerder ‘wonen’ die geen tijd heeft voor een interview.

Kjell van Wijlandt - Raadslid PvdD
Kjell van Wijlandt - Raadslid PvdD

Roodschrift: Hoe zou de Almeerse voorraad woningen er uit moeten zien volgens de PvdD?

Kjell: Het zou zo moeten zijn dat iedereen snel een woning kan vinden. Een gemiddelde wachttijd van ongeveer tien jaar voor een sociale huurwoning is te lang. Almere heeft met name een tekort aan twee- en driekamerappartementen. Er zijn de afgelopen tijd te weinig van dat soort woningen gebouwd, terwijl er wel een stijging aan eenpersoonshuishoudens is.

Roodschrift: Weet je hoe groot het aanbod van sociale huurwoningen is vandaag?

Kjell: Dat zullen er twee of drie zijn.

Roodschrift: Bijna goed. Het zijn er vier. Een voor een student, een voor een senior en twee voor de andere 18.000 actieve woningzoekenden. Op Funda staan vandaag ruim 1100 koopwoningen.

Kjell: En die zijn eigenlijk veel te duur. Huiseigenaren vragen veel geld voor bestaande koopwoningen. Er zijn nogal wat mensen en bedrijven die geld willen verdienen aan de woningcrisis.

 

‘We moeten zo snel mogelijk naar minstens 30 procent wat mij betreft’

 

Roodschrift: Is het aanbod van vier sociale huurwoningen en 1100 overwegend dure koopwoningen goed voor de Almeerse woningzoekenden?

Kjell: We hebben afgesproken dat we de Woonvisie ‘Thuis in Almere’ uitvoeren. Die visie is gebouwd op een trendanalyse. Almeerders met een midden- en een lager middeninkomen bleken moeilijk een huis te kunnen vinden. Er is intussen ook een flink tekort bij de gereguleerde huur. Er komt een hoop tijdelijke woningbouw aan om daar iets aan te doen. Dat is helaas geen duurzame oplossing.

Roodschrift: Hoe staat het met het transformeren van leegstaande kantoren in woningen? In 2018 stond het oude gebouw van de Nationale Woning Raad op de nominatie om woonruimte te worden.

Kjell: Eind 2021 heeft het vorige college het omkatten van leegstaande bedrijfspanden stil gezet. Die ruimte zou weer nodig zijn voor werk. Daar ben ik het niet mee eens, het werken op kantoor zal verwacht ik niet meer worden wat het was voor corona. In Almere Stad is wel een bedrijfspand omgekat naar woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen.

Roodschrift: Ga je iets doen aan het uitblijven van transformatie?

Kjell: Het staat op mijn to-do-list. Leegstand is niet goed. Wat mij betreft mag kraken weer legaal worden. De PvdD wil zo snel mogelijk meer woningen. Daarbij moet Almere wel goed rekening houden met dieren en het klimaat waar het gaat om bouwen in het groen. Als coalitiepartij moet ook de PvdD de Woonvisie uitvoeren. Maar het is mogelijk om aanvullend iets te doen.

Roodschrift: Met het coalitieakkoord zijn de 24.500 woningen tot 2030 toch aangevuld met duizend tijdelijke sociale huurwoningen in de periode tot maart 2026?

Kjell: Het gaat allemaal vrij langzaam. Almere moet snel inzetten op meer ambtelijke capaciteit. Misschien is ook een initiatief nodig om de grondprijs te verlagen. De wethouder heeft de raad onlangs laten weten dat hij de gemeenteraad zal overspoelen met projectvoorstellen.

Roodschrift: Voor het bouwen van zo’n 600 woningen in Pampus Hout ligt alles al klaar. Daar kunnen gegadigden zo beginnen met bouwen.

Kjell: Bouwen in Pampus Hout houdt de PvdD tegen. Je zou daar een volwassen bos opofferen voor wat woningbouw, vooral villawoningen. Daar zijn wij op tegen. Op korte termijn is er nog voldoende ruimte om te bouwen in onder andere de wijk Noorderplassen, in het stadscentrum op de Oostkavels en inbreiden is ook op diverse plaatsen mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld in Almere Haven.

Roodschrift: De Metropool Regio Amsterdam meldt dat de Almeerse woningvoorraad voor 25 procent bestaat uit sociale huur. Minister Hugo de Jonge vindt 30 procent de ondergrens voor de sociale huur.

Kjell: Ik dacht dat de sociale voorraad 26,7 procent groot was. Hoe dan ook moeten we zo snel mogelijk naar minstens 30 procent wat mij betreft. In de dagelijkse praktijk zie ik dat er veel problemen zijn als bijvoorbeeld een relatie tot een einde komt en mensen niet weg kunnen of dakloos worden. Andere problemen die ik vaak bij het wijkteam zie zijn mensen die in een te kleine woning zitten met meer dan twee personen op de slaapkamers.

terug