“In steun aan bewoners vinden PvdA en GroenLinks elkaar”

Deel dit op social media!

Ombudsteam RoodGroen

Het begint niet lekker. Bellen met het Ombudsteam RoodGroen stuit hopeloos op “momenteel is dit nummer niet bereikbaar.” Je zal maar met een ernstig en acuut probleem worstelen.

Gelukkig gaat de lijn twee dagen later wel rinkelen Helaas wordt er die avond niet opgenomen. Er klinkt ook geen ingesproken tekst.

Almeerders die het team wél weten te bereiken, het is er elke maand wel een - er is ook een e-mailadres - treffen een uiterst gemotiveerd team van beide bloedgroepen. RoodGroen is een proeftuin voor lokale linkse samenwerking. De medewerkers ervaren geen muur tussen de twee partijen.

“We zijn één team, we hebben in de gemeenteraad twee ingangen, maar we zijn niet verdeeld”, zegt Marieke Renkema die namens GroenLinks meewerkt. “Soms kunnen we misstanden via de politiek aanhangig maken. Daar werken onze twee fracties ook wel in samen. En een lid van elke fractie is ook deel van ons team. Er is een korte lijn.”

Zij is niet overtuigd van het nut van een fusie. Intensieve linkse samenwerking met gelijkgestemden ziet ze wel als meerwaarde. “Onze fractieleden zeggen dat ze onze ervaringen echt nodig hebben, omdat wij met onze voeten in de klei staan.”

Marien Abspoel, namens de PvdA, ziet in het team hooguit “lichte kleurverschillen in aanpak of accent.”

“PvdA en GroenLinks vinden elkaar in het ondersteunen van bewoners. De politieke agenda houden we ook in de gaten en het team bekijkt wat wij de raadsfracties kunnen bieden. Maar de individuele ondersteuning van Almeerders vormt de kern van ons werk. Ja, een fusie zou ik van harte toejuichen. Volgens mij is daarvoor in Almere bij beide fracties en besturen steun. Wat mij betreft wordt het een brede linkse politieke beweging met ruimte voor verscheidenheid. Zonder kadaverdiscipline en waar dat kan samenwerken met de Partij voor de Dieren, de SP en soms Denk. Daarmee kun je het ombudswerk ondersteunen.”

Voorlopig is het Ombudsteam een urgent begin. Almeerders kloppen aan met ingewikkelde problemen. Marien: “Bewoners hebben vaak multiproblemen waarbij schulden meespelen en het oplossen van andere problemen belemmeren. Mensen roepen onze hulp in als ze er zelf niet meer uit komen. Ze kunnen hun problemen niet meer overzien. Weten niet welke schulden ze hebben en durven de post niet meer open te maken. In een gesprek bij hen thuis maken we een compleet beeld van wat er aan de hand is en hakken dat in stukken. We zoeken naar kleine stappen die de problemen praktisch kleiner maken. Bewoners zijn vaak geëmotioneerd, en kunnen de problemen niet altijd ontrafelen als ze zich ingeklemd voelen.”

Marieke roept de herinnering aan een cliënt op: “We kunnen niet altijd alles oplossen, maar soms helpt het al wanneer we naast iemand gaan zitten, een verhaal aanhoren en begrip opbrengen. Mensen zijn vaak alle vertrouwen kwijt en dan wordt belangrijk dat iemand naast je staat.”

Dat onderschrijft Marien: “Je hebt medemenselijkheid en communicatieve vaardigheden nodig, zodat je weet hoe je het gesprek aangaat. Voor extreem lastige kwesties heb je veel tact nodig.”

Daarna moet er daadwerkelijk een oplossing komen. Marien: “Wij zoeken paden naar andere hulp. Openen deuren, trekken vlot wat is vastgelopen, bijvoorbeeld door bij instanties duidelijk te maken dat iemand niet meer kan betalen. Je ontdekt vaak dat instanties niet soepel genoeg zijn om mee te werken. Ze hebben vaak niet het complete beeld van de situatie waardoor problemen onzichtbaar blijven. Daar maken wij werk van. De uitkomst is niet altijd een complete oplossing, maar je kunt altijd wel iets bereiken.”

En, vult Marieke aan, “soms moeten we experts inschakelen, bijvoorbeeld bij de gemeente, want wij zijn vrijwilligers, gemotiveerde vrijwilligers, dat wel.”

Zij en Marien zouden RoodGroen graag wat meer bekendheid geven. “We hebben wel geadverteerd met onze hulp, maar de meeste problemen komen via mond tot mondreclame of via een raadslid, ook van andere partijen trouwens”, zegt Marieke. “Er is voor ons team meer zichtbaarheid nodig”, bepleit Marien. “Mensen denken niet aan een Ombudsteam als ze knel zitten en ook niet aan politieke partijen.”

Tien dagen na de vergeefse contactpogingen wordt de telefoon van Ombudsteam RoodGroen gewoon opgenomen: 06 25 08 37 18. (E-mail: ombudsteamroodgroen@gmail.com)

terug