Roep om sociale huur wordt niet gehoord

Deel dit op social media!

Het college geeft de raadsleden nauwelijks informatie over de stand van zaken bij de uitvoering van het woonbeleid. In juli 2020 heeft het college de raad laten weten dat er twee keer per jaar een nieuwbouwmonitor zou komen. Ook na een toezegging aan de PvdA een jaar later, had de gemeenteraad in 2022 nog steeds geen feiten over de nieuwbouw ontvangen.

Tijd voor een special over ‘wonen in Almere’. Aan de hand van vijf thema’s heeft de redactie tien fracties benaderd om duidelijk te maken waar ze staan.

Interviews

Bij elk thema heeft de redactie een korte aanleiding voor het gesprek gemaakt. Die aanleidingen staan elders in dit Roodschrift aan. Op basis van die aanleiding en het gesprek heeft de redactie interviews afgenomen. De tekst van de interviews is aan de geïnterviewde voorgelegd.

De thema’s en de fracties:

  • ‘Wonen voor iedereen?’ voor VVD en Partij voor de Dieren
  • ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ voor de SP en GroenLinks;
  • ‘Betaalbare koopwoningen’ voor D66 en BIJ1;
  • ‘De voorraad sociale huurwoningen’ voor Leefbaar Almere en de Partij voor de Arbeid;
  • ‘Betaalbaarheid’ voor CDA en ChristenUnie.

Medewerking

De meeste fracties hebben positief gereageerd op de vraag van de redactie. Alleen van D66 en BIJ1 heeft de redactie geen reactie mogen ontvangen. Uit de interviews komt een aantal bijna gelijkluidende waarnemingen naar voren.

Prestaties

Slechts één geïnterviewde uit geen kritiek op de woningbouwprestaties van het college van burgemeester en wethouders. Het zal niet verbazen dat dit raadslid tot de politieke bloedgroep van de verantwoordelijk wethouder behoort. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het college de ontstane achterstand de komende jaren zal inlopen. Andere geïnterviewden zijn kritischer.

Inwerken

Veel geïnterviewden laten weten zich nog te moeten inwerken in het onderwerp wonen. De redactie hoopt dat deze editie van Roodschrift een stimulans is voor verdieping. In ieder geval lijkt het verstandig dat raadsleden een duidelijk beeld krijgen van wie hoort bij de middeninkomens (jaarinkomen van € 45.000 tot € 100.000) en van de onmogelijkheden van die groep met een duidelijk hoger inkomen dan gemiddeld in Nederland. Het lijkt nuttig om te beseffen dat met dat inkomen – volgens de normen van de Nederlandse Hypotheekgarantie – een maximale hypothecaire lening van € 188.515 mogelijk is.

Sociale huur

Het coalitieakkoord meldt dat de liberale woonvisie ‘Thuis in Almere’ met een overmaat aan dure koop en erg weinig sociale huur uitgevoerd wordt. Niet alleen de oppositie zou graag meer sociale huur willen. Ook leden van de coalitie zien graag meer sociale huur. Ze hebben ingestemd met duizend extra tijdelijke sociale huurwoningen en achten zich gebonden aan het coalitieakkoord. En zo lijkt het er op dat er een meerderheid in de raad is met de wens voor meer sociale huur, maar dat de VVD die ontwikkeling heeft weten te blokkeren met een handvol tijdelijke sociale huurwoningen. De toekomst zal leren of alle coalitiepartijen zich vier jaar lang in de dwangbuis van het coalitieakkoord laten persen.

John van der Pauw, redactielid

terug