Sp logo

SP: "Woningbouwprestaties onder de maat"

Deel dit op social media!

Eibert Draisma is sinds de verkiezingen in 2022 raadslid voor de SP. In de voorgaande periode was hij actief als fractie-assistent. Tijdens het groot onderhoud in de Kruidenwijk heeft Eibert zich laten horen als beschermer van het bestaande groen in zijn buurt. Nu is hij als raadslid een onderdeel van het ‘hoofd’ van de gemeente Almere.

Eibert Draisma - Raadslid SP
Eibert Draisma - Raadslid SP

Roodschrift: In de vorige kabinetsperiode kende de VVD-fractie een lid van de Tweede Kamer die via twitter bijna dagelijks de kreet ‘bouwen, bouwen, bouwen’ de wereld in slingerde. Hoe staat het met de Almeerse prestaties op het gebied van het bouwen van woningen?

Eibert: Een deel van het succes van de VVD zit in het adopteren van leuzen van links. Kijk maar naar Mark Rutte. Die heeft gezegd dat Nederland natuurlijk een land is dat in de kern diep-socialistisch is. De VVD beseft heel goed wat mensen willen en praat ze naar de mond.

Roodschrift: En welke bijdrage levert Almere in het oplossen van de wooncrisis?

Eibert: De ambitie is groter dan de werkelijke prestatie tot nu toe. Voor de SP is het nog wennen dat we onderdeel zijn van de coalitie. Dat is nieuw voor ons. We proberen ons aan de afspraken in het coalitieakkoord te houden. En dat akkoord is een compromis. De SP had, net als GroenLinks en de PvdA graag andere aantallen voor de woningbouw gezien. Vooral sociale woningbouw, daarnaar is de vraag het grootst.

Roodschrift: Heb je enig idee hoeveel woningen er vorig jaar zijn gebouwd? Het aantal afgegeven vergunningen voor het bouwen van woningen valt de voorbije jaren nogal tegen.

Eibert: Uit mijn hoofd kan ik daar niet zoveel over zeggen. De ChristenUnie heeft een agendaverzoek ingediend omdat het college de raad onvoldoende informeert over de stand van zaken. De SP staat volkomen achter die actie van de CU. Het college moet wat ons betreft hard trekken aan het bouwen van woningen. Daar moet de wethouder toezeggingen over doen.

Roodschrift: De woonvisie belooft Almere jaarlijks 2.450 nieuwe woningen. Twee jaar op rij is dat aantal niet gehaald. Almere heeft zo last van een groeiend tekort aan woningen. Wat mag Almere van de SP verwachten als de wethouder alleen wat vage toezeggingen doet?

Eibert: Daar heb ik nog geen uitgewerkt plan voor. Het is wel duidelijk dat de woningbouwprestaties van Almere onder de maat zijn. Dat is een erfenis van vorige colleges en lijkt met het nieuwe college op dit moment nog niet anders te zijn.

Roodschrift: De SP is onderdeel van dit college. Volgens het coalitieakkoord worden er van 2022 tot 2025 – naast de 2450 – jaarlijks 250 tijdelijke sociale huurwoningen extra gebouwd. Als de aantallen nieuwe woningen achterblijven bij wat voorgespiegeld is, zal de kiezer dat de SP in 2026 aanrekenen.

Eibert: En terecht. De SP zal er werk van moeten maken dat er voldoende betaalbare woningen gebouwd worden. Ik durf nog niet te zeggen hoe de SP daar iets aan gaat doen. We gunnen het college nog even tijd. Maar het mag niet zo slecht blijven als het nu is.

Roodschrift: In Overgooi ontstaat een wijkje dat afwijkt van het oorspronkelijke idee. Geen grote kavels met zelf bedachte villa’s, maar vrijwel standaard woningen op een kleinere kavel. Met prijzen vanaf € 600.000. Wat vindt de SP van die ontwikkeling?

Eibert: Dat is op zich niet slecht. Kleinere kavels in Overgooi zijn een gunstige ontwikkeling. Voor Overgooi moet ook een nieuw plan komen. Het oorspronkelijke idee van enorme kavels blijkt niet realistisch te zijn.

‘De SP had net als GroenLinks en de PvdA graag andere aantallen voor de woningbouw gezien’

Roodschrift: Is het niet tijd om de woonvisie van de VVD ‘Thuis in Almere’ te verlaten en iets anders te doen?

Eibert: De SP vindt de woonvisie een redelijk goed stuk. Dat stuk is niet de woonvisie van de VVD maar door een meerderheid van de raad aangenomen. De SP heeft ook voor gestemd. Volgens de SP staan er goede dingen in de woonvisie.

Roodschrift: Op basis van die woonvisie zou Almere jaarlijks 2450 nieuwe woningen krijgen. Met het rijk en de provincie is afgesproken dat Almere jaarlijks 3000 nieuwe woningen zou bouwen. Amsterdam levert 5000 woningen per jaar op. Waar is de ambitie gebleven?

Eibert: Amsterdam heeft een grotere traditie en ambtelijke capaciteit als het gaat om bouwen, bouwen, bouwen. Zelf ben ik nog een beginneling op dit dossier. Toch denk ik met weemoed terug aan de jaren tachtig in Almere, toen de woningproductie hoog was, ook van sociale huurwoningen. Almere heeft nog grote uitlegkavels. Inbreiding heeft minder prioriteit. Inwoners lopen vaak te hoop tegen extra woningen in hun wijk en het gaat qua omvang ook niet over grote aantallen. Toch is de SP voor een aantal inbreidingsplannen met behoorlijke aantallen sociale huurwoningen: Waterstaete en Leeghwaterhof in de Waterwijk (84 woningen), Yuri Egorovweg in de Muziekwijk (200 woningen) en de Vrijhaven in Haven (ca 30 woningen). Ook het particuliere plan voor zestig duurdere huurwoningen aan de Jaques Tatilaan kan ondanks protest uit de buurt, op steun van de SP rekenen.

terug