Vijf thema’s voor wonen in Almere

Deel dit op social media!

1. Wonen voor iedereen?

De woonvisie ‘Thuis in Almere’ wil bestaande inwoners en toekomstige inwoners van Almere fijn laten wonen. De woonvisie meldt dat de woningvoorraad daarom moet aansluiten op de woningbehoefte van de (toekomstige) inwoners. Dat roept een aantal vragen op zoals:

 • Hoe zou de woningvoorraad er idealiter uit moeten zien?
 • Wat betekent dat volgens elke fractie voor het aantal koopwoningen en huurwoningen?
 • Is er dan ook een visie op hoeveel koop- dan wel huurwoningen in welke prijscategorieën aanwezig zouden moeten zijn in de voorraad?

2. Bouwen, bouwen, bouwen

Begin 2010 hebben Rijk, provincie en Almere afgesproken dat Almere van 2010 tot 2030 in totaal 60.000 woningen zou realiseren. Onderzoeks- en adviesbureau Rigo heeft voor de woonvisie becijferd dat Almere in 2018 4000 woningen tekort kwam. Om in de reguliere vraag te kunnen voorzien waren in tien jaar tijd nog eens 22.000 nieuwe woningen nodig. De woonvisie ‘Thuis in Almere’ stelde in 2020 jaarlijks 2450 nieuwe woningen in het vooruitzicht. En dat gedurende tien jaar.

 • Hoeveel woningen is Almere sinds 2020 rijker geworden?
 • Welke soort woningen zijn dat?

3. Betaalbare koopwoningen

Betaalbare koopwoningen hebben binnen de kortste keren een prijsniveau waardoor ze niet meer betaalbaar zijn.

 • Met welke maatregelen kunnen betaalbare koopwoningen duurzaam betaalbaar blijven?
 • Welke acties wilt u inzetten om dat te bereiken?

4. Voorraad sociale huurwoningen

Rigo gaat er van uit dat 35 procent van de inwoners in principe aangewezen is op sociale huur. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor dertig procent uit sociale huur bestaat. De Almeerse voorraad bestaat voor 25 procent uit sociale huur woningen.

 • Wat vindt u van deze stand van zaken?
 • Moet Almere extra ruimte maken voor sociale huur?

5. Betaalbaarheid

Minister Hugo de Jonge heeft het plan opgevat om de huurtoeslag te vereenvoudigen/versimpelen. In dat voorstel zal de werkelijke huurprijs niet langer van belang zijn voor de hoogte van de huurtoeslag. De huurtoeslag voor een gezin van 21 jaar en ouder wordt dan berekend op basis van een huur van € 520.

 • Is het plan van de minister om de maximaal subsidiabele huur te verlagen naar € 520 een goed idee?
 • Wat zal dat plan betekenen voor de betaalbaarheid van Almeerse sociale huurwoningen?
 • Zullen huurders met huurtoeslag dan nog naar nieuwbouw of verduurzaamde huur kunnen verhuizen?
terug