John van der Pauw | GoedHuur nu al te duur

GoedHuur nu al veel te duur

Deel dit op social media!

De betaalbaarheid van het wonen is en blijft een probleem voor Almeerders met een bescheiden inkomen. Het CBS meldde onlangs nog dat huurders duurder uit zijn dan kopers. En de duurzaam betaalbare GoedHuurwoningen blijken na een jaar al tot de duurste van de Almeerse sociale voorraad te horen. Hoe is dat toch mogelijk. Kan dat zomaar?

In 2012 had een Almeers lid van de PvdA een verontrustende melding. De lokale corporaties wilden hun huurprijsbeleid aanpassen. In plaats van 80 procent van de maximale huur zouden ze 90 procent in rekening brengen. Daardoor werden Almeerse sociale huurwoningen onbetaalbaar voor huurders met een smalle beurs. Dat huurbeleid zou ook nieuwe huurders met een modaal inkomen in de portemonnee raken. 

Uit een analyse van de projectgroep betaalbaar wonen bleek dat die hoge huren niet noodzakelijk waren. Makelaars bleken als ‘verhuurder’ voor pensioenfondsen een stuk goedkoper. Mede naar aanleiding van dat rapport heeft het Almeerse college een wedstrijd voor GoedHuurwoningen uitgeschreven. Met die wedstrijd zocht Almere partners die een doorbraak konden forceren in de strijd tegen de almaar stijgende huren in de sociale huursector, aldus de uitvraag.

“Wij zijn op zoek naar partijen die deze uitdaging met ons willen aangaan en met ons een doorbraak op de sociale woningmarkt willen forceren door nieuwe sociale huurwoningen te bouwen met een zeer lage huur en zo laag mogelijke energielasten. De ambitie van Almere is woningen te realiseren met woonlasten (huur plus energie) onder € 550,‐ per maand. Alleen dan wordt het wonen voor huishoudens met lage inkomens weer betaalbaar.”

Alliantie-directeur Eddo Rats, wethouder Tjeerd Herrema van de gemeente Almere en Trebbe-directrice Antje de Groot. Fotografie door Maarten Feenstra / Feenstra Fotografie.De combinatie van De Alliantie en Trebbe kwam als winnaar uit de wedstrijd. De gemeente subsidieerde de winnaar met nog eens € 1.500 per woning bovenop de toch al verlaagde grondprijs. In december 2017 is de start van de bouw luister bij gezet. Een paar maanden later zijn de eerste woningen aan de Jesse Owensstraat aangeboden via WoningNet. De huurprijs was zoals afgesproken € 550 per maand. 

Een van de eerste huurders blijkt na een jaar alweer de duurzaam betaalbare GoedHuurwoning te hebben verlaten. Daardoor kon De Alliantie die woning weer in de verhuur doen. En toen bleek de GoedHuurwoning al niet meer betaalbaar. De Alliantie heeft de huur van de GoedHuurwoning verhoogd naar € 720 per maand. Dat is de maximale huur voor een sociale huurwoning en een prijsverhoging van meer dan 30 procent. 

GoedHuurDe GoedHuurwoningen zijn bedacht om duurzaam betaalbaar te zijn. De huurprijs van een GoedHuurwoning zou na 1 juli 2018 € 572 mogen zijn. De verhoging naar € 720 is excessief evenals  de huurprijs zelf. Met die prijs is de GoedHuurwoning zeker niet meer betaalbaar. 

Het lijkt er op dat De Alliantie de voorwaarden van de wedstrijd na het winnen van de eerste prijs laat varen. Dat roept de vraag op hoe betrouwbaar deze toegelaten instelling is als partner in de strijd om het betaalbaar houden van het wonen. Die verhoging zou voor de huurdersbelangenvereniging van De Alliantie reden moeten zijn om een stevig gesprek te hebben met deze sociale verhuurder. 

Die huurverhoging zou verantwoordelijke ambtenaren slapeloze nachten moeten bezorgen. Die prijsstijging zou voldoende reden moeten zijn om De Alliantie met terugwerkende kracht de winst van de GoedHuurwoningen te laten inleveren. Alle reden dus voor actie. Wie oh, wie neemt het voortouw?

Bronnen:

  1. Informatie gemeente Almere GoedHuur Woningen
terug