In Beweging +

In beweging +

Deel dit op social media!

Binnen één jaar aan de slag met een beroepsopleiding (MBO of HBO) of richting werk: jonge statushouders uit Almere hebben het afgelopen schooljaar laten zien dat het kan.

In samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim Flevoland, Taalcentrum Almere en de Academie van de Stad hebben we in Almere het traject In Beweging+ (IB+) ontwikkeld. Daarin worden jonge Almeerse statushouders (18 – 29 jaar) aan het ROC Flevoland in een jaar tijd klaargestoomd voor een beroepsopleiding of naar werk (als dat de beste optie is). Belangrijke onderdelen van het traject zijn  het opbouwen van een netwerk en een veilige vertrouwde omgeving om de taal, de cultuur en het Nederlandse onderwijssysteem beter te leren begrijpen. Dat maakt dat ze ook veel kansrijker zijn op de arbeidsmarkt.

In het traject IB+ oriënteren jonge statushouders zich op een toekomstige opleiding, krijgen ze intensieve taallessen, volgen hun inburgeringstraject, leren allerlei praktische vaardigheden, zoals hoe je een studie kiest en hoe een werknemer zich in Nederland gedraagt. Ze worden ondersteund door een peer to peer coach, een Almeerse student, van de Academie van de Stad die hen o.a. wegwijs maakt in het student zijn.

Het eerste schooljaar is succesvol afgerond en ook de studenten zijn enthousiast over IB+. Het merendeel van de jonge statushouders uit het eerste jaar is doorgestroomd naar werk of onderwijs 27 Cursisten vonden hun weg naar een MBO opleiding , 3 naar het HBO schakeljaar. Stevige hulp en  begeleiding door de gemeente en onderwijspartners ondersteunen de nieuwkomers bij hun inburgering.

Het traject In Beweging+ biedt kansen om gericht en in korte tijd klaargestoomd te worden voor een beroepsopleiding.  De succesvolle voorbeelden kunnen anderen inspireren om ook hun kansen te pakken.

terug