Individuele studietoeslag arbeidsgehandicapten

Deel dit op social media!

Als Partij van de Arbeid staan wij er voor dat inkomensregelingen die er zijn ook daadwerkelijk worden ingezet en bij de doelgroep terecht komen.

Stel je studeert in Almere, je ontvangt studiefinanciering en je hebt een extra uitdaging in de vorm van een arbeidshandicap. In veel gevallen is het dan lastig om naast je studie nog een bijbaantje te hebben om rond te kunnen komen.

Voor deze situaties is de individuele studietoeslag arbeidsgehandicapten in het leven geroepen. De gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een bijdrage vanuit het rijk om deze in te zetten voor de doelgroep. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Fractiegenoot Erik Theunissen constateerde dat dit budget vrijwel onbenut blijft. Heeft de gemeente wellicht moeite met het vinden van de doelgroep?

Om dit helder te krijgen heb ik in januari technische vragen gesteld aan de betrokken ambtenaren. Hieruit bleek dat er over 2018 een bedrag van 12.000 van de gereserveerde 130.000 is uitgekeerd aan de doelgroep. Er zijn inspanningen gedaan om de doelgroep te bereiken maar dat heeft nog niet zo veel opgeleverd. Dit is overigens een landelijke trend.

Halverwege februari zag ik via een NOS nieuwsbericht¹ dat de Tweede Kamer heeft besloten om de studietoelage voor alle gemeenten gelijk te trekken (motie Raemakers).

Dit betekent voor de student met arbeidshandicap in Almere bijna een verdubbeling van de toelage, van ongeveer 160 euro naar 300 euro per maand.

Reden voor de PvdA Almere om schriftelijke vragen te stellen. Is het college op de hoogte van deze wijzigingen en hoe gaat ze hier verder actie op ondernemen? Uit het antwoord op de schriftelijke vragen blijkt het college de verhoging door te willen voeren als de wijziging door de Eerste Kamer is. Daarnaast belooft het college zich te blijven inspannen om de doelgroep te bereiken.

Omdat het budget al geruime tijd niet wordt benut en het geld voor deze doelgroep dus letterlijk op de plank ligt en de gemeente vrij is om het bedrag nu al te verhogen ben ik nu bezig met het opstellen van een motie om het college op te roepen de verhoging bij de eerst volgende mogelijkheid door te voeren. Dat zou een mooie opsteker zijn voor de Almeerse studenten met een arbeidshandicap.

Bronnen

  1. Artikel NOS: Student met beperking: 'Mijn toelage wordt bijna vertienvoudigd'
  2. Schriftelijke vragen PvdA Almere met beantwoording: klik hier
  3. Individuele studietoeslag aanvragen? klik hier
terug