Knarrenhof

Deel dit op social media!

In februari 2018 was er een uitzending van Brandpunt over Stichting Knarrenhof. Via Facebook was er snel een groep gevormd van mensen die dat ook graag in Almere willen realiseren. Door de uitzending ging het aantal belangstellenden bij Stichting Knarrenhof van 1.000 naar 10.000 en aangezien het voornamelijk vrijwilligers zijn die de kar trekken, duurde het even voor wij contact met ze hadden. Al snel bleek dat er in Almere twee groepen waren ontstaan, de groepen maakten kennis met elkaar en vormden één groep. Inmiddels staan er ruim 70 mensen ingeschreven bij Stichting Knarrenhof in Almere.

Leuk, veilig en zelfstandig wonen

Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Het Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Door de combinatie van ouderwets burenfatsoen en “noaberschap’’ bent u in het Knarrenhof niet alleen. De gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte bieden mogelijkheid voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. De toekomstige ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud en eventueel ook de zorg, energie etc., met hulp van de landelijke Stichting, in zorg- en energie-coöperaties. Door zoveel mogelijk zelf te organiseren wordt wonen actiever, leuker, beter en goedkoper.

Wij zijn nu ruim een jaar bezig in Almere en het is nog niet gelukt om grond te verkrijgen. De bedoeling is dat er koop en (sociale) huur woningen komen. Dus mee doen in de openbare aanbestingsprocedure samen met projectontwikkelaars is geen optie, dan wordt het veel te duur. De Knarrenhofleden zoeken locaties in de buurt van voorzieningen, zodat samen zolang mogelijk zelfstandig thuis wordt gewoond, eenzaamheid wordt bestreden en burenhulp als ouderwets burgerfatsoen behouden blijft. Nu investeren in het realiseren van zorgvoorbereide woonhofjes voorkomt een aanslag op de WMO-gelden in de toekomst.

Binnenkort gaan wij in gesprek met wethouder Loes Ypma en hopen dat de gemeente de groep  kan ondersteunen  om in Almere Knarrenhof woonhofjes te kunnen realiseren en/of gezien de belangstelling wel meer dan een. Meer weten? https://knarrenhof.nl

terug