Oplossing voor ligplaatshouders Haddock?

Deel dit op social media!

Op de Politieke Markt van donderdag 4 april heeft  Rob namens  de PvdA aan wethouder Ypma gevraagd ervoor te zorgen dat de booteigenaren met een ligplaats in de haven van Haddock niet de dupe worden van het opzeggen van hun ligplaatsen.

De wethouder zegde toe dat de booteigenaren in ieder geval tot 1 oktober in de haven kunnen blijven liggen en zij komt nog voor de zomer met een voorstel voor mensen die na 1 oktober nog geen nieuwe ligplaats hebben gevonden.

Daarnaast gaat de wethouder ook aan de slag om naar een definitieve oplossing voor de lange termijn te zoeken. De motie van de PVV en SP die opriep de boten te gedogen tot een definitieve oplossing zou zijn gevonden kreeg bij de andere partijen geen steun. De meeste partijen vonden de door de PvdA gevraagde – en verkregen – toezeggingen voldoende.

Almere mag er trots op zijn dat je hier fijn kan varen en recreëren en daarom zal de gemeente zich inspannen om voor alle booteigenaren een goede oplossing te vinden.  De PvdA heeft hier vertrouwen in.

terug