Gebitsprobleem

Deel dit op social media!

Als Ombudsteam RoodGroen krijgen we een variëteit aan vragen en problemen. Zo meldt zich een al wat oudere dame bij het team. Zij vertelt dat zij door financiële problemen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is terechtgekomen en nog meer dan een jaar te gaan heeft voordat zij haar “ schone lei ” zal krijgen. Helaas heeft de dame al enige tijd gebitsproblemen waaraan zij dringend behandeld moet worden. Normaal gesproken zeg je dan dat ze naar een tandarts moet gaan om het probleem op te lossen, een logische stap

Logisch?

Maar wat logisch lijkt is in het geval dat er sprake is van schuldsanering vaak geen vanzelfsprekendheid meer. In dit specifieke geval heeft de vrouw een schuld bij haar ziektekostenverzekering. Dat betekent dat zij  niet voor een aanvullende verzekering, zoals een tandartsverzekering, in aanmerking komt. Zij is dus onverzekerd voor tandartskosten. De kosten komen voor haar eigen rekening.  

Probleem

Ombudsteam RoodGroen
Ombudsteam RoodGroen
Er is dus een probleem. De dame kan niet beschikken over haar inkomsten, deze  staan in beheer bij haar bewindvoerder. De bewindvoerder heeft aangegeven dat er geen financiële ruimte is om de tandartskosten te kunnen betalen. Van het leefgeld dat de vrouw maandelijks krijgt kan niet gespaard worden, het is net voldoende om haar boodschappen te kunnen betalen. Een aanvraag Bijzonder Bijstand om de tandartsrekening te kunnen betalen is afgewezen. Naar de tandarts gaan en de rekening niet betalen is ook geen optie. Het zou een nieuwe schuld opleveren  en betekenen dat de WSNP beëindigd zal worden. Kort gezegd moet er dus gekozen worden uit twee kwaden. Of een gezond gebit en uit de WSNP gezet worden, of in de WSNP blijven en dan met een rot, pijnlijk gebit blijven rondlopen.

Gelukkig hoefde er geen keuze gemaakt te worden. Binnen het netwerk van het Ombudsteam is een weldoener gevonden die de tandartsrekening van 100 euro op zich genomen heeft. Probleem opgelost.                                                             

terug