Klimaatakkoord, uitwerking in Flevoland

Deel dit op social media!

Het onlangs in de Tweede Kamer aangenomen Klimaatakkoord heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor Flevoland en dus voor Almere. Volgens het akkoord moet er binnen een half jaar na het afsluiten van het Klimaatakkoord een Regionale Energiestrategie (RES) worden opgesteld. Daarbij zijn zowel de Provincie als de Gemeenten betrokken. Om dit in goede banen te leiden is er een "Startnotitie RES Flevoland opgesteld". Met dit bericht willen wij u hier over informeren. 

Flevoland: land van Energiepioniers 

Flevoland is een regio van pioniers. Een regio waar nieuw land centraal staat en waar sinds haar ontstaan voortdurend nagedacht wordt over het zo goed mogelijk ontwikkelen daarvan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er met deze pioniersmentaliteit in de regio al veel gedaan wordt aan de energietransitie. De windmolens zijn daarvan het meest zichtbare voorbeeld. 

Voor de regio is dit niet genoeg. Waar er in Nederland vaak discussies zijn of er überhaupt windmolens moeten komen, bestaan in Flevoland al plannen om bestaande windmolens te moderniseren. Met hogere opbrengst en minder belasting van de omgeving. Met grote aandacht voor participatie. Ook bestaan al veel voornemens om door zon elektriciteit op te wekken. En terwijl hier hard aan wordt gewerkt, worden de bijbehorende economische kansen niet uit het oog verloren. Door de investeringen, participatiemogelijkheden en arbeidsmarktontwikkeling wordt de economische groei in Flevoland gestimuleerd. 

In deze Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Flevoland wordt uitgewerkt hoe in de regio Flevoland gewerkt gaat worden aan de RES en hoe zij haar bijdrage gaat leveren aan de nationale opgave om CO2 te reduceren. Er is een aanpak ontwikkeld met de Flevolandse mentaliteit. Nuchter pionierend met de poten in de klei. Overzichtelijk en aansluitend bij wat er al gebeurt in de regio. Want wil de enorme opgave van de energiestrategie ook in Flevoland slagen, is het belangrijk dat bestaande inspiratie en enthousiasme behouden blijft.                        

Tot zover de inleiding, het zou te ver voeren om hier de hele startnotitie op te nemen. Voor hen die geïnteresseerd zijn in deze startnotitie vindt u deze hier in zijn geheel. Voor hen die een aantal delen wensen te lezen nemen wij hier een links op naar de verschillende hoofdstukken. Wij hopen op deze manier de bekendheid met deze startnotitie te vergroten het gaat ons immers allemaal aan!

De samenvatting van deze notitie vindt u hier, als u verder wilt lezen dan kunt u hier terecht "Startnotitie", "Uitgangspositie", "Proces", "Participatie", "Planning" en "Bijlage".

terug