Koggepark Kruidenwijk

Deel dit op social media!

“Het kan in Almere” gaat voor het Koggepark in Kruidenwijk zeker op. Of hoe een Burgerinitiatief een wijk leefbaarder kan maken.

Archeologische vondst

Koggepark
Koggepark
Een informatiepaneel herinnert aan de vondst van een koggeschip daterend uit het begin van de 15e eeuw. Dit kleine houten vrachtschip werd eind van de jaren tachtig in de vorige eeuw gevonden bij rioleringswerkzaamheden voorafgaande aan de bouw van woningen in Kruidenwijk. 
Reden voor de afdeling Archeologie om jaren later in 2011 en 2012 twee feestelijke dagen te organiseren, de Koggedagen, om bij buurtbewoners en scholen nog eens onder de aandacht te brengen dat op deze locatie het oudste schip in Almere is gevonden.

Het initiatief

Toen was het niet meer dan een groot grasveld zonder voorzieningen. Deze Koggedagen bracht een aantal bewoners van de wijk op het idee om te bekijken of dit deel van de wijk te verfraaien was. Ook bleek OBS Digitalis op zoek naar een locatie voor schooltuinen. 
Diverse lijntjes kwamen bij elkaar en een initiatief was geboren. Ideeën werden verzameld op buurtbijeenkomsten en al snel werd duidelijk dat we voort zouden borduren op de vondst van het schip, een zogenaamde Kogge.

Het idee

Het raamwerk vormt de contouren van de Zuiderzee in de vorm van een schelpenpad. Daar binnen vinden we de eilanden Urk en Schokland die dienst doen als respectievelijk een schooltuin en een pluktuin. 

Spakenburg
Spakenburg
Een speeltoestel in de vorm van een schip met rondom bankjes en een picknicktafel is een druk bezocht onderdeel van het park.
Er werd begonnen met niks, er was geen budget maar om in scheepstermen te blijven op een gegeven moment hadden we de wind in de rug en bleek er via fondsen en sponsoring een financiële basis om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan.

De opening

In 2015 was er de feestelijke opening van de eerste fase. Later kwamen er nog 150 fruitbomen, 22 bomen met plaatsaanduidingen van de toenmalige handelssteden, een informatiebord, prullenbakken en een omsloten hondenspeelveld bij.
Ondertussen verenigd in de stichting “Koggepark” wordt er niet stilgezeten en dat resulteerde eind 2018 in de aanleg van een Tiny Forest. Dit stukje minibos wordt onderhouden door de scholen. Zo leren de kinderen op een praktische manier over de Nederlandse natuur.
Op dit moment, juni 2019 is er begonnen met de aanleg van 6 beleef/beweeg toestellen gemaakt van bomen, passend in het park die het buitenspelen aanmoedigen.

Het doel om een ontmoetingsplaats te creëren, voor jong en oud, mens en dier, kunnen we geslaagd noemen. Ook de hulp van bewoners en onderhoud werkzaamheden die verricht worden door de Stek, een kinderboerderij en manege waar volwassenen en ouderen met een beperking werken, mag niet onvermeld blijven.

En verder?

Zitten we nu stil?  Nee, zeker niet want naast het dagelijks onderhoud blijven we op zoek naar uitdagingen die passen in het park en waar draagkracht vanuit de wijk voor is.

terug