Vier vragen aan: Monique Dubois

Deel dit op social media!

Monique is met voorkeurstemmen in de Provinciale gekozen, hoe ervoer zij de eerste maanden als Statenlid?

Monique, de Staten gaan met reces. Hoe heb jij je eerste periode als Statenlid ervaren?

Het was niet eenvoudig, zowel wat inhoud als procedure betreft. Ondanks dat het (vanwege de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord) inhoudelijk “rustig” was heeft het mij veel tijd gekost. Het inwerkprogramma vraagt namelijk nogal wat tijd. Niet erg maar ik had dat, eerlijk gezegd, niet verwacht.

Dus het is je enigszins tegengevallen waar het om tijdsbesteding gaat? Komt je werk dan niet in de “verdrukking”? Wat doe jij eigenlijk naast de PS?

Naast mijn werk in de Staten breng ik vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Het werven en selecteren van veelal ICT technisch en projectmanagement georiënteerde consultants en het anticiperen op human capital vraagstukken van organisaties.
Wij hebben afspraken met diverse opdrachtgevers waarbij wij tijdelijk personeel leveren die bij gebleken geschiktheid de overstap naar een vast dienstverband bij de klant (veelal overheid) kunnen maken. 
Door de stroom van aanvragen voor de technisch en project gerelateerde invulling hebben wij zicht op het proces, de technologische ontwikkelingen, dus ook op welke kennis organisaties op korte en middellange termijn nodig hebben.
Deze verzamelde kennis wordt ingezet voor bedrijven voor het wervingsproces en beschikbaar gesteld aan potentiele kandidaten m.b.t. oriëntatie op vervolg studies. Ook onderhouden wij contacten met het UWV over de ontwikkelingen, trends en opleidingsmogelijkheden.
Een leven lang leren en van 'werk naar werk" is al lang geen utopie meer, de ingezette flexibilisering van de arbeidsmarkt vraagt hierom.  

Dan heb je zeker geen tijd meer voor hobby’s?

Nauwelijks maar ik maak daar, helaas nu even wat minder dan ik zou willen, tijd voor vrij omdat dit mij op de been houdt.
Zo heb ik een moestuin onder glas, en een verzameling van 18/19e-eeuwse kruiden (monniken kruidentuin) die ik gebruik voor mijn huisapotheek. Soms maak ik producten zoals tincturen, crèmes, kruidenolie, zalven en destilleer etherische oliën of een hydrolaat en als ik echt tijd heb stook ik alcohol:-).
Ik heb dus wel enigszins “groene vingers”.

Komt dat "groene" ook tot uitdrukking in je werk voor de provincie?

Daar streef ik wel naar, ik ben pro natuur, biodiversiteit en voor duurzaam. Ik geloof "dat alles met elkaar verbonden is".  Maar ik ben niet alleen maar groen, ook blauw en zeker rood, een sociaal democraat, dus voor een sociaal beleid, voor gelijke kansen, rechtvaardigheid, eerlijk delen, wonen, goede zorg, werk en voor "vooruitgang”.
Dat samengenomen ben ik voor 'duurzaam" dat is immers niets anders dan "Eerlijk, Veilig en Gezond"!

terug