Over betrouwbaar bestuur en de ambitie om woningen te bouwen

Deel dit op social media!

Veel Almeerders werken op het oude land. Decennia lang moesten die Almeerders zich dagelijks via een vierbaans ‘snel’weg naar dat oude land wurmen. Vele colleges hebben allerlei oplossingen bedacht om hun Almeerders minder in de file te laten staan.

Zo is geprobeerd om meer bedrijvigheid naar Almere te lokken. Alnovum en het WTC zijn daar de zichtbare en voor de gemeenschap kostbare iconen van geworden. Tot 2006 zijn diverse pogingen om betere verbindingen te krijgen gesneefd.

Vanaf 2006 is met wethouders met een landelijk netwerk de vraag van Almere naar betere verbindingen en meer geld succesvol onder de aandacht gebracht van de Rijksoverheid en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het succes is gegoten in een contract dat aanvankelijk de naam Integraal Afsprakenkader Almere (IAK) kreeg.

Om Almere te laten worden tot Almere 2.0 kreeg de groene en blauwe stad met veel ruimte een verdubbeling van de snelwegen naar Amsterdam, twee keer zoveel treinen en 20 jaar lang extra geld: € 7.000.000. In ruil voor deze deal van 1 miljard moet Almere in de periode 2010 tot 2030 zorgen dat hier 60.000 huizen worden toegevoegd aan de woningvoorraad.

Het is Almere in de eerste tien jaar niet gelukt om jaarlijks 3.000 woningen te laten bouwen. De crisis gooide roet in het eten. Het tempo van het produceren van woningen ging ras omlaag. In het ambtelijk apparaat dat moest zorgen voor de toevoeging van woningen is behoorlijke gesneden. In de eerste tien jaar van het IAK zijn daardoor maar ongeveer 10.000 van de beloofde 30.000 huizen gebouwd. Intussen is wel de snelweg verdubbeld, rijden er twee keer zoveel treinen en betaalt het Rijk Almere jaarlijks zeven miljoen euro extra.

Anno 2019 is er in Nederland ‘ouderwets’ sprake van woningnood. Zeker in de MRA. Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare huizen in deze regio. Almere heeft ruimte genoeg om een deel van de woningnood in de MRA op te lossen en om de afspraken uit het Integraal Afsprakenkader Almere na te komen. Daar is dan wel een apparaat voor nodig dat die ambitie ook waar kan maken.      

Om de afspraken met het Rijk en de regio na te komen zou Almere tot 2030 jaarlijks eigenlijk 5.000 woningen moeten laten bouwen. Amsterdam bouwt dat aantal in een jaar tijd. De komende tien jaar zal blijken hoe betrouwbaar en hard afspraken met het gemeentebestuur van Almere zijn. En of Almere echt een bijdrage zal leveren aan het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen in de Metropool Regio Amsterdam.

Elke Almeerder zou van het gemeentebestuur een behoorlijke ambitie mogen verwachten, Niet alleen vanwege het schreeuwende tekort aan betaalbare woningen in Almere zelf. Van een betrouwbaar gemeentebestuur mogen Almeerders, het Rijk en de regio minstens verwachten dat het gemaakte afspraken nakomt.

terug