Een nieuw decennium

Deel dit op social media!

Gefeliciteerd met het begin van een nieuw decennium. Dat het u veel gezondheid, liefde en voorspoed mag brengen. Dat het de PvdA (zowel landelijk als lokaal) weer verder op het goede spoor zal zetten en dat er daadwerkelijk het nodige van onze idealen bereikt zal worden.

Want dat er iets veranderen moet dat staat buiten kijf. Teveel mensen merken niets van de economische groei, teveel mensen staan nog steeds aan de kant.

Het komende decennium is cruciaal, het kan het begin van een nieuwe wereldorde betekenen. Een wereldorde die langzaam de neoliberale herfst zal doen verdwijnen en de weg vrijmaakt voor een nieuw, eerlijker systeem waarin economie en ecologie de basis vormen voor een samenleving waarin gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.
Een samenleving die geen grenzen kent maar tegelijkertijd rekening houdt met lokale verschillen; die zorgt voor een eerlijke verdeling maar daarbij rekening houdt met bestaande verworvenheden; die bijdraagt aan een globale nivellering zonder bestaande systemen omver te gooien.
Een samenleving die zich er bewust van is dat niet alleen een Euro maar één keer uitgegeven kan worden maar ook van de eindigheid van belangrijke grondstoffen. Maar ook een samenleving van vrije mensen die, rekening houdend met andermans vrijheden, harmonieus met elkaar omgaan.

Met andere woorden een ideale wereld. Ik weet echter ook dat die niet bestaat, maar wij kunnen op zijn minst proberen om een beetje die kant op te gaan.

terug