Grote zorgen bij de PvdA Almere over sluiting De Hoenderloo Groep

Deel dit op social media!

In de jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep in Apeldoorn verblijven 220 kinderen met een zeer complexe zorgbehoefte waaronder ook 7 kinderen uit Almere. Deze zorginstelling gaat volgend jaar sluiten vanwege een verlies van 4 miljoen euro en omdat Pluryn (waaronder de Hoenderloo Groep valt) de kwaliteit van de zorg niet meer kan waarborgen.
De PvdA Almere maakt zich grote zorgen over deze sluiting en trekt zich het lot van deze kinderen én hun ouders aan.

Gebrekkige informatie

De ouders hebben begin december via de media moeten horen dat de instelling zou gaan sluiten terwijl nota bene de kinderen al waren geïnformeerd! Inmiddels hebben de ouders zich verenigd in de groep ‘Ouders Hoenderloogroep’ (oudershoenderloogroep.weebly.com) en eisen dat zij worden geïnformeerd en dat er gebruik wordt gemaakt van hun ervaring en expertise op het gebied van intensieve zorg.

Historie

Veel kinderen hebben een lange geschiedenis van verhuizingen en mislukte zorg achter de rug en hadden hier eindelijk hun plaats gevonden. Herplaatsing van deze kinderen met een complexe zorgbehoefte zal door het tekort aan plaatsen een groot probleem worden. De Hoenderloo Groep was tot 2011 een zelfstandige stichting en is in 2011 onderdeel geworden van Stichting Pluryn en had tot 2017 een positief exploitatiesaldo en eigen vermogen. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan en de gerechtvaardigde vraag kan worden gesteld hoe het mogelijk is dat een goedlopende organisatie die reeds 165 jaar bestaat in korte tijd zo in de problemen kan komen.

Dé oplossing voor Pluryn?

Volgens een groep bezorgde en kritische (oud-)medewerkers lijkt het er op dat het bestuur van Pluryn met name is geïnteresseerd om het onroerend goed van De Hoenderloo Groep te verkopen om zo de schuldenlast van de totale groep terug te brengen. Als dit zo is dan blijkt dat deze sluiting vooral financieel gedreven is en niet het belang van de kinderen voorop staat. Het wordt dan ook tijd om het zorgsysteem eens flink tegen het licht te houden.

Hoe nu verder?

De PvdA Almere staat inmiddels in nauw contact met een vertegenwoordiger van de groep ouders en de gemeente alsmede met onze Tweede Kamerfractie over deze kwestie. Wij zullen deze zaak op de voet blijven volgen waarbij de PvdA van mening is dat bij elke oplossing het belang van de kinderen én hun ouders voorop dient te staan. Op 22 januari a.s. zal de dreigende sluiting van de Hoenderloo Groep in de vaste commissie voor Volksgezondheid van de Tweede Kamer worden besproken met minister De Jonge. Raadslid Rob Maurits zal namens de PvdA Almere hierbij aanwezig zijn.

terug