In gesprek met Raed Selman

Deel dit op social media!

Eigenlijk ging ik langs om vijf vragen over Aya beantwoord te krijgen, maar het liep anders. Het werd een gesprek over kunst (of liever het gebrek daar aan in Nederland en Almere) en de ontwikkeling van talent. Uiteindelijk heeft het zijn doel (ik wilde meer te weten komen over de achtergronden van het jongste raadslid van Almere) ook bereikt.

De familiaire achtergrond

Raed en Zeina vrouw komen oorspronkelijk uit Libanon. Toen Aya twee was zijn zij naar Curacao verhuisd. Weer twee jaar later gingen Zeina en haar kinderen terug naar Libanon. Raed bleef nog 8 jaar in Curacao.
Inmiddels wonen zij met hun 6 kinderen zo'n 12 jaar In Nederland. Toch heeft Aya een belangrijk deel van haar vorming in Libanon opgedaan omdat zij daar tot haar 13de heeft gewoond. Zij is daar, in een land met 17 geloofsrichtingen, gevormd tot de jonge vrouw die zij nu is. De grootvader en de overgrootvader van Aya waren burgemeester in Libanon, daar komt waarschijnlijk heer interesse in politiek vandaan. Haar vader zag meer in een loopbaan als kunstenaar, vandaar dat dit ook een verhaal over kunst is geworden. 

De kunst

Raed is 53 jaar en eigenlijk altijd met kunst en kunstontwikkeling bezig geweest. Zijn kunst is geїnspireerd door wat er in de wereld gebeurt (de afbeelding bij dit artikel is gemaakt na een bombardement op Gaza, tijdens dat bombardement is een vrouw in een taxi bevallen. Dit verhaal ging toen de wereld over). En dan vaak de minder prettige zaken. Toch zijn zijn werken niet somber, maar eerder licht. In Nederland ziet hij een onderwaardering voor kunst, een gebrek aan vorming op dit gebied. Daarom heeft hij een plan ontwikkeld voor het onderwijs dat gebaseerd is op talentherkenning en talentontwikkeling zijn droom is om dit plan in Almere uit te voeren. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Hij geeft echter niet op.

Over Aya

Raed zegt over haar dat zij al vroeg "volwassen" was en dat hij al inhoudelijke gesprekken met haar had rond haar 12de. Uitgangspunt bij die gesprekken was "goed en slecht" bestaan niet omdat ze plaatsgebonden zijn. Het zijn dus relatieve begrippen. Ook de liberale opvoeding (waar het over geloof gaat) heeft haar gemaakt tot wat zij is. Geloof is van belang maar dan vooral op de manier waarop men het zelf wil beleven. In een land met 17 geloofsrichtingen is een dergelijke opstelling ook pragmatisch. Ook de handelsgeest van de Libanezen (en hun voorvaderen) zijn een onderdeel van haar vorming geweest. Als handelaar (daar weten wij Nederlanders alles van) moet je immers enigszins buigzaam in de leer zijn. Ook de situatie in Libanon heeft haar vanzelfsprekend gevormd. Die achtergrond heeft van haar de betrokken jonge vrouw, met passie voor wat zij doet en met een doel gemaakt. Haar impulsiviteit is daarbij een aandachtspunt.

terug