JERZ het MANNEKE leert schrijven

Deel dit op social media!

Wie is JERZ? Hij is een vriend van JIP en JANNEKE. Hij is een goede, lieve man. Hij houdt van uw stad en zegt overal “Ik ben een echte Almeerder.” Hij praat heel duidelijk. Iedereen begrijpt hem. Hij wil goed zorgen voor iedereen. Vooral voor armen en werklozen en buitenlanders. Hij zegt: “Iedereen is inclusief!” Beetje moeilijk woord. Hij bedoelt: “iedereen is belangrijk. Iedereen hoort erbij in uw stad. Wit en zwart, Nederlander en Buitenlander, Vrouw en man.”

“Maar”, vraagt JIP, “kan hij niet schrijven? Gaat hij op school leren schrijven?”
“Welnee” zegt JANNEKE. “Hij kan goed schrijven. Hij gaat dat leren aan ambtenaren.”
“Wat goed van hem” zegt JIP. “Hoe doet hij dat?” vraagt JANNEKE.
JIP weet het. Hij vertelt het aan u. Lees maar verder.

JERZ was een beetje de baas over de Sociale Dienst. Daar werken de ambtenaren BURO en KRAAT. Goede mensen. Mensen met veel diploma’s. Zij kennen alle regels. Over inkomen en werk en uitkering. Zij helpen veel burgers. Burgers die arm zijn. Of die geen werk hebben. Of die Nederlands moeten leren. 
BURO en KRAAT schrijven brieven. Met moeilijke woorden, want zij zijn Hoog-ge-let-terd. Dat hebben zij zo geleerd van Juristen. Dat zijn ambtenaren die alle wetten kennen.
Veel woorden zijn te moeilijk voor Laaggeletterde burgers. Laaggeletterde burgers zijn niet dom. Zij doen vaak goed werk. En zorgen goed voor hun woonbuurt. Of doen vrijwilligerswerk. Dus zij zijn belangrijke mensen. Inclusief. Maar, zij kunnen niet goed lezen en schrijven.

Drie voorbeelden uit brieven van de Sociale Dienst:

  • “Uitnodiging voor Workshops Participatieverklaringstraject (PVT)”.
  • “Mocht u te laat komen voor het consult, verzuim dan niet om ons terstond via telefonisch contact te verwittigen.”
  • “Toekenning Bijzondere Bijstand om niet.”

Die brieven maken de lezer bang. De lezer begrijpt het niet en stopt de brief in een doos. Bij de andere moeilijke brieven.
JERZ gaat aan BURO en KRAAT leren om makkelijke woorden te gebruiken. Dat noemt hij “De taal van JIP en JANNEKE.” Fijne mensen gaan JERZ helpen. In een commissie. Dat is een groepje ambtenaren samen met gewone mensen. Mensen die de problemen kennen. Die mensen lezen de brieven van de ambtenaren. En zeggen daarna tegen de ambtenaren hoe het beter kan. Voorbeelden:

  • “Ik nodig u uit voor een paar lessen. U krijgt les over onze Grondwet.”
  • “Misschien heeft u pech. En dan komt u te laat voor het gesprek. Alstublieft, belt u ons meteen op?”
  • “U hoeft een schenking niet terug te betalen”.

De lezer wil nu graag meer weten. En leest de brief goed.
“Ja!” zeggen JIP en JANNEKE, “dat is onze taal!” JIP en JANNEKE voelen zich trots! Omdat zij het voorbeeld zijn. Omdat iedereen hen begrijpt.
En ze zijn blij. Omdat de PvdA zeker weet wat goed is.

terug