Over respect

Deel dit op social media!

In Sterrenschool de Ruimte in Almere Poort is de informatiebijeenkomst voor leden en belangstellenden van PvdA Almere. Voor wie vragen heeft, zijn emoties kwijt moet of gewoon wil luisteren naar de verantwoording van de fractie over het einde van de huidige coalitie afgelopen week. Ik sluit aan als belangstellende. 

De deur staat open en binnen een half uur loopt het klaslokaal flink vol. Het geroezemoes van de 45 aanwezigen verstomt als Jerzy Soetekouw binnenkomt. Jerzy is laat, zichtbaar aangeslagen omdat hij wil openen maar dat duidelijk moeilijk vindt. Hij zet wel direct de toon. Alles mag gezegd worden.

Rol van de media

Er wordt in alle openheid een reconstructie gegeven van de chronologische gang van zaken op die lange donderdag. Natuurlijk gebruiken politieke partijen de media in hun vaardig politiek steekspel. Natuurlijk zijn er dus statements dat partijen volkomen verrast waren door de gang van zaken rond de voordracht van wethouder 7. In werkelijkheid ging het gesprek tussen de fracties al dagenlang nergens anders over. Dat bericht haalde de media niet, evenmin als de beleefde tegenreactie van GroenLinks. Er zijn nog altijd te weinig goede journalisten en kanalen voor zo'n grote stad. De rol van de media verdient nog steeds aandacht. Onwaar waren nieuwsfeiten geen van allen, maar duidelijker wordt je begrip als buitenstaander er ook niet van.

Teveel gevraagd voor de stad

Jerzy is duidelijk tegen iedereen. Er is niets zieligs aan de uitkomst. De PvdA heeft in het gesprek over 6 wethouders laten weten op gebied van wonen en sociaal domein flinke bedragen te willen innen. Een wethouder voor de partij minder, moest gecompenseerd met bouw van 7000 sociale huurwoningen in de komende periode, matiging van de bezuiniging op de wijkteams en deels terugdraaien van de bezuiniging op De Schoor. Dat was te hoog gegrepen en te hard gespeeld. Maar dat is iets anders dan “niet met de stad bezig zijn en alleen maar met elkaar” zoals de partij handig verweten wordt.

Fairplay

Er zijn veel oudgedienden gekomen en ze leveren zinnige opmerkingen. Geruzie ontbreekt. Boven alles komt de roep om “fairplay terug in de Almeerse politiek” naar boven. Klinkt er bezorgdheid om de stad. Wie meent dat de PvdA tot op het bot verdeeld is, vergist zich. Wie meent dat je via de media afgelopen dagen een volledig beeld kon opbouwen eveneens. De gevolgen voor de stad? Het zal moeten blijken. Anders wordt het zeker, maar of alles nu zoveel beter wordt .. Ik moet het nog zien.

Hartelijke groet,
Caroline in 't Veld

terug