Provinciale werkgroep Duurzaamheid

Deel dit op social media!

Beste partijgenoten,

Elke dag staan de voorpagina’s van de kranten en sociale media vol met berichten over klimaat(verandering/akkoord), duurzame energie, stikstofdemonstraties etc. De politiek op alle bestuurslagen wordt in toenemende mate overheerst door deze onderwerpen. En dat is niet meer dan terecht, gezien de negatieve, in sommige gevallen rampzalige, gevolgen van klimaatverandering voor onze planeet op korte en lange termijn. Deze gevolgen zijn niet alleen desastreus voor de huidige maar ook toekomstige generaties, ook vanuit het oogpunt van bestaanszekerheid.

Het is evident dat klimaatverandering en daarop toegespitste maatregelen in de komende decennia het risico met zich meedragen dat er een nieuwe sociaal economische kloof ontstaat in onze samenleving. Anderzijds bieden de maatregelen zoals de energietransitie ook kansen voor de ontwikkeling van een nieuwe sociale en duurzame economie.

Als PvdA Statenfractie willen wij graag in Flevoland onze krachten bundelen met de afdelingen en fracties op thema’s zoals klimaatakkoord, energietransitie, stikstof etc. Daarom zijn wij voornemens om een regionale werkgroep Duurzaamheid op te richten waarbij jullie van harte welkom zijn om samen met onze fractieleden in gemeentes en provincie te bouwen aan een sociaal en duurzaam Flevoland. Daar ligt wat ons betreft een belangrijke opgave voor de PvdA fracties in Flevoland!

Doe mee! 

Meld je via a.nessar@flevoland.nl aan bij Abassin Nessar (burgerstatenlid en woordvoerder Duurzaamheid)

terug