75 jaar na de bevrijding

Deel dit op social media!

Dit jaar vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Iets om met elkaar bij stil te staan. In de geschiedenis is het immers niet zo vaak voorgekomen dat er gedurende zo’n lange tijd geen sprake was van oorlog in West-Europa.

Stabilisatie

Het einde van de tweede wereldoorlog betekende de start van het Marshallplan en het begin van de Europese samenwerking. De massale hulp uit de VS zorgde voor een versnelde economische groei met als gevolg een begin van stabiliteit. De ontluikende samenwerking in Europa, met als basis de BeNeLux, bouwde dit verder uit. Niet, zoals na de Eerste Wereldoorlog, de onderlinge verschillen en vijandigheden stonden voorop maar het gezamenlijke doel.
Hierdoor leven wij nu al decennia in een redelijk rustige omgeving.

De toekomst

Niemand weet wat de toekomst brengt maar de onrust binnen de Europese Unie neemt toe. Landen waar de democratie met voeten wordt getreden (Polen, Hongarije) en landen waar men zich slecht aan de afspraken op financieel gebied (Frankrijk, Italië) houdt tegenover landen die streng in de leer zijn (Duitsland, Nederland) zorgen voor onderlinge tegenstellingen. Ook de Brexit verzwakt een stabiel Europa. Als je daar de afkalving van het neo-liberalisme aan toevoegt dan ontstaat er een mix die zorgt voor minder eenheid en dus meer nationalisme wat, als het te ver wordt doorgevoerd, de stabiliteit niet ten goede komt en de bron kan zijn voor grotere tegenstellingen.

Het heden

En nu, nu zitten we gevangen in onze eigen omgeving. Zorgt het corona-virus er voor dat we niet de bewegingsvrijheid hebben die we gewend zijn en voelt het als een beknelling waardoor wij naar elkaar (binnen de grenzen waarin wij ons kunnen bewegen) schuiven en zoeken naar solidariteit. De onderlinge afhankelijkheid wordt steeds duidelijker. De dreiging is echter dat wij de solidariteit met de rest van de wereld uit het oog verliezen en dat het adagium “Ieder voor zich, God voor ons allen” de boventoon gaat voeren.

Tot slot

Als wij ook de komende 75 jaar in vrede willen leven dan zullen wij solidariteit hoog in ons vaandel moeten houden, dan moeten wij er voor zorgen dat de rijkdom eerlijker wordt verdeeld en dat de uitputting van de aarde een halt wordt toegeroepen. Dan moeten wij ons er van bewust zijn dat “Alle Menschen werden Brüder” niet alleen geldt voor Europeanen!

terug