De ledendemocratie van de PvdA (2)

Deel dit op social media!

In het eerste verhaal over onze ledendemocratie heb ik, omdat ik begreep dat veel mensen niet weten hoe het werkt, geprobeerd om duidelijk te maken hoe je mee kunt doen aan het tot stand komen van moties. Daarin gaf ik ook aan dat tot zondag 4 oktober 15:00 moties gemaakt en gesteund kunnen worden.

Hoe gaat het verder

Over de moties die zondag 100 steunbetuigingen hebben gehaald (er zijn er op dit moment -vrijdagavond 22:20- 7 die dat bereikt hebben) kan op 6 en 7 oktober via het stemlokaal (hiervoor geldt ongeveer dezelfde procedure als beschreven in het andere artikel) gestemd worden. Op basis van de uitslagen van de stemmingen doet het presidium een afhandelingsvoorstel. Over dat afhandelingsvoorstel wordt gestemd op de Ledenraad op 10 oktober (digitaal).

Steun

Hoe groter de steun voor een motie op 6 en 7 oktober is des te groter is de kans dat er daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. Daarom vraag ik u om de moties waar u zich in kunt vinden ook daadwerkelijk te ondersteunen. Alleen danwerkt de ledendemocratie van de PvdA optimaal.

Waarom juist nu zoveel aandacht hiervoor

Daar moet ik eerlijk in zijn, ik heb voor het eerst twee moties ingediend. Een motie over "Basisinkomen" en een motie over "de koers van de partij". De eerste motie heeft de benodigde stembetuigingen behaald voor de tweede is de kans niet zo groot dat het lukt. Het voert te ver om hier uit te leggen waarom ik zo voor een basisinkomen ben. In een andere bijdrage aan deze editie van Roodschrift zal ik proberen dat duidelijk te maken.

terug