Markerwadden, een mooie plek voor een aftrap

Deel dit op social media!

Op 19 augustus 2020 klonk het startsein van het Nieuw Politiek Seizoen 20/21. Dit jaar op de Marker Wadden!
's Morgens arriveren we (fractieleden Willem de Jager en Monique Dubois) bij Batavia Haven en gaan aan boord waar de Commissaris van de koning Dhr. Leen Verbeek ons allen welkom heet.
Na de toespraak wordt de vlag gehesen, de motoren gestart en kiezen wij het ruime sop. Na zo’n uur varen op het Markermeer komt onze bestemming in zicht, de Marker Wadden.

Foto Staatsbosbeheer
Foto Staatsbosbeheer
Eenmaal van boord lopen wij naar het enige grote gebouw op het eiland, het restaurant, daar krijgen wij een lezing en worden door diverse partijen in kleine groepjes op het eiland rondgeleid.

Voor het restaurant is een prachtig strand van +/- 800 meter en er is een klein eilandwinkeltje. Voor het winkeltje staat een krijtbord waar eilandbezoekers de gespotte vogels op hebben geschreven.
Er zijn wandelpaden, vlonderpaden, vogelkijkhutten en een uitkijktoren met prachtig uitzicht op de natuur.

Ook zijn er enkele Landal huisjes te huur, welke zijn geschonken aan de Marker Wadden. Naar het schijnt is er een wachtlijst en is er in 2021 weer kans op plek. Ook komt er een (back to) basic camping, zeer klein van opzet, voor de echte natuurliefhebber.

De Marker Wadden is een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer.

Er zijn enkele beheerders welke 24/7 op eiland aanwezig zijn, zij rouleren iedere week.

Project Markerwadden

Het project “Marker Wadden” is een initiatief van Natuurmonumenten en is samen met Rijkswaterstaat gestart met de eerste fase: de aanleg van 5 eilanden. Samen met het onderwaterlandschap zal het 1000 hectare groot worden.
De ambitie is om van de Marker Wadden een grote archipel te maken van in totaal 10.000 hectare. Het is daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West Europa.

De initiatiefnemer is Natuurmonumenten en dankzij een eerste bijdrage vanuit het “Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij”en financiering Natuurmonumenten kon het project van start.
Voor de realisatie is een groter samenwerkingsverband opgezet met diverse financiers vanuit de overheid, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en provincie Flevoland. Ook provincie Noord Holland geeft een bijdrage voor het realiseren van Marker Wadden.

De Start van de Marker Wadden: Visitekaartje voor Nederlandse waterbouwsector “Buiding with Nature”!
Boskalis is gekozen voor de uitvoering en Natuurmonumenten vormt  samen met Rijkswaterstaat  de uitvoeringsorganisatie.
Het streven van Natuurmonumenten is dat Marker Wadden uiteindelijk een omvang krijgt van 10.000 hectare.

terug