Een aanbod dat een sociaaldemocraat niet kan laten schieten

Deel dit op social media!

De PvdA (voorheen Partij van de Arbeid) is als politieke partij onderdeel van de sociaaldemocratische beweging. Een ander nationaal onderdeel van de beweging is De Wiardi Beckman stichting. Dat bureau is het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie.

Sociaal en Democratie
Sociaal en Democratie
De Wiardi Beckman stichting geeft zes keer per jaar onder de naam Socialisme & Democratie(S&D) een uiterst leesbaar blad uit. Het afgelopen jaar is het aantal abonnees op S&D hard gegroeid. Om het gedachtengoed van de sociaal democratie toegankelijk te maken en verder te verbreiden kunnen sociaaldemocraten in 2021 tegen gereduceerd tarief kennis maken met S&D. Waar het normale jaartarief al een schijntje is (€ 84,50 per jaar en dus net iets meer dan € 7,00 per maand ) kunnen nieuwe abonnees met S&D kennis maken tegen betaling van € 40,50. De nieuwe abonnee mag dan ook nog kiezen uit een van zes boeken.

Wie zich wil aanmelden voor dit aanbod kan daarvoor terecht op www.vangennep-boeken.nl of zich per email melden bij info@vangennep.nl Een abonnement is een echte aanrader.

terug