Afscheidsgesprek met Ellie Teunissen (75) en Willem Veenstra (78)

Deel dit op social media!

Vandaag (21/11/2020) een prettig gesprek gehad in hun appartement dat uitkijkt over ‘t Weerwater. Een geanimeerd gesprek over heden, verleden en toekomst. Een gesprek in het teken van hun afscheid van Almere.

Naar Almere

In 2003 zijn Ellie en Willem in Almere komen wonen, vanaf het eerste moment waren zij actief binnen de afdeling. Ellie bleef als stadsdeelmanager in eerste instantie wat meer op de achtergrond maar na pensionering  heeft zij op bestuurlijk niveau alle functies, soms meerdere tegelijk, bekleed. Bij het laatste verkiezingsprogramma was zij voorzitter van de programmacommissie. Willem heeft zowel vanuit het bestuur als in internationale  groepen in en vanuit Almere  een bijdrage geleverd. Zo zat hij in de redactie van de revival-editie van Roodschrift (december 2014) en in de werkgroep Buitenland en de FMS (Foundation Max van der Stoel )

De kennismaking

Willem komend  uit  Baflo (Groningen) en Ellie uit Den Haag zijn elkaar tegen het lijf gelopen op een PvdA bijeenkomst.  Zij kwamen elkaar begin tachtiger jaren tegen als voorzitter van twee verschillende werkgroepen binnen de EVS (Evert Vermeerstichting: namelijk de internationale ontwikkelingssamenwerkingsgroep en de multiculturele werkgroep).
Op enig moment besloot Willem om een bos tulpen (waarom  eigenlijk geen rode rozen?) bij Ellie te brengen. Toen hij aanbelde bleek er een bestuursvergadering van de Rooie Vrouwen te zijn; nieuwsgierig hoe deze feministische activisten er dan wel uit zouden zien, stak hij zijn hoofd om de deur en maakte zo met hen kennis. De dames riepen, toen hij verdwenen was in koor, tegen Ellie: ”Wat een leuke vent, die moet je oppikken.” En zo gebeurde het.

Verhuizen naar Den Haag

In januari vertrekken Ellie en Willem weer uit Almere en verruilen zij het mooie uitzicht over Almere voor een parterrewoning in Den Haag, vlakbij  hun kinderen en kleinkinderen. Maar ik weet zeker dat zij, ook daar weer, een rol binnen de PvdA blijven spelen. Wellicht wat minder in de frontlinie, maar toch zeker in een betrokken en ondersteunende rol.

Verkiezingen in maart

Wij spraken ook over de komende landelijke verkiezingen. De terugkeer naar de sociaal democratische waarden, de deprivatisering van zorg, kinderopvang en zelfs huisvesting worden omarmd. We zijn afhankelijk van elkaar en dat brengt met zich mee dat we zaken met elkaar bepalen en niet ieder voor zich.  Het doorgeschoten individualisme is een schijnvrijheid en democratie is met elkaar in debat gaan, schuren, conflicten aangaan en gezamenlijke waarden zoeken.  

Aanbevelingen

Gevraagd naar hun aanbevelingen voor Almere geven zij aan dat het van groot belang is dat wij Nederlanders met verschillende culturele achtergronden, meer elkaar moeten leren begrijpen en vertrouwen. De fractie en het bestuur moeten een representatie zijn van de Almeerse bevolking, herkenbaar zijn, waardoor een brede groep zich tot de politiek aangetrokken voelt. Willem vult daarbij aan dat het ook goed is om wat nationaler en internationaler  te kijken en ons niet te beperken tot Almere; Almere heeft veel aan Europa te danken en onze toekomst ligt in Europa. Het wordt tijd dat we daar meer oog voor krijgen.

Wij wensen hen nog veel geluk in Den Haag en een gezond leven.

terug