PvdA initiatief wordt werkelijkheid: corporatiehotel opent in Poort

Deel dit op social media!

In het voorjaar van 2021 opent Dudok Wonen 23 zogenaamde ‘in between places’ in Almere Poort. 23 appartementen van één of twee kamers met een betaalbare huur. Een mooie uitwerking van een initiatief van de PvdA fractie dat startte in 2009.

In augustus 2009 alweer deed de PvdA het voorstel voor een ‘corporatiehotel’. “Aanleiding was dat ondanks voorstellen van het jaar ervoor om extra opvangvoorzieningen te creëren en huisuitzettingen aan te pakken, het Leger des Heils in Almere de opvang van dakloze gezinnen niet meer aan kon. Er was een enorme wachtlijst, en de verwachting was dat dat aantal verder zou toenemen vanwege de economische crisis. Daarom wilde de PvdA in Almere een zogenaamd corporatiehotel, een plek waar mensen die plotseling een dak boven het hoofd nodig hebben voor een tijdje terecht kunnen en die betaalbaar moest zijn. Speciaal bedoeld voor mensen die door een echtscheiding, executieverkoop van een woning of door het overlijden van de ouders plotseling dakloos zijn of dreigen te worden” aldus Alphons Muurlink toenmalig PvdA-fractievoorzitter. Vanuit die woonplek konden mensen even rust krijgen en van daaruit een permanente woonoplossing zoeken. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid in de gemeenteraad en werd verankerd in de Woonvisie van de gemeente Almere.

De voorgeschiedenis

Een paar jaar later was nog geen uitvoering gegeven aan deze motie. Daarom nam het PvdA-gemeenteraadslid Ciska van Rijn eind 2014 het initiatief om een onderzoek in te laten stellen of een corporatiehotel in een gemeentelijk pand mogelijk zou zijn. Samen met D66 en het CDA diende zij hiervoor een voorstel in dat met instemming door het gemeentebestuur werd ontvangen. In 2015 werden de resultaten van het onderzoek bekend. Daaruit bleek dat er inderdaad behoefte bestaat aan de door de PvdA-fractie voorgestelde tijdelijke woonplek en dat dit het meeste kans had met een kleinschalige voorziening van ongeveer twintig kleine zelfstandige wooneenheden en een huur waarbij bewoners nog huurtoeslag kunnen krijgen.

De realisatie

 

Dudok Wonen was inmiddels in Hilversum met een vergelijkbaar project gestart In Between Places, waar huurders die op korte termijn uit nood geen huis hadden een tijdelijk contract kregen (eerst 1 jaar, nu 2 jaar)  om van daaruit wel naar een nieuwe woning te zoeken. Omdat Almere een extra vernieuwende woningcorporatie wel kan gebruiken voor de SocialeVolkshuisvesting heeft voormaligwethouder Tjeerd Herrema Dudok Wonen uitgenodigd en waren ze met al een ervaring rijker geïnteresseerd om met dit project haar visitekaartje in Almere af te geven. De intentie overeenkomst was snel getekend en het project wordt nu met 23 appartementen als onderdeel van het grotere complex De Driehoek in Almere Poort gebouwd. Huren kan vanaf voorjaar 2021.

Het heeft even geduurd maar de aanhouder wint en waar een wil is wordt altijd een weg gevonden!  

terug