Luxewijk Overgooi kost Almere geld

Deel dit op social media!

Lange wachttijden, een heel beperkt aanbod aan echt betaalbare huurwoningen en een overvloed aan ruimte voor dure woningen. Is dat wat PvdA-raadslid Erik Theunissen ziet als hij terugkijkt op het afgelopen jaar?

“Neem nou de eerste ontwikkelingen in Almere Pampus. Daar zou een evenwichtige verdeling van de te bouwen woningen komen. Nu blijkt dat van de geplande 850 woningen in Pampus er maar 23 de kwalificatie sociale huur krijgen. Volstrekt niet zoals dat in de Woonvisie ‘Thuis in Almere’ staat. De inkt van die Woonvisie is amper opgedroogd en de VVD zorgt ervoor dat huurders met een inkomen tot € 40.000 nog langer moeten hengelen in een bijna lege vijver.”

Dat brengt dan toch extra geld in het laatje van de gemeente? Op de grond van dure huizen maakt de gemeente toch meer winst? Dat is de klaagzang van veel projectontwikkelaars: gemeenten vragen veel te hoge prijzen voor de grond.

“Dat is niet alleen voor Pampus niet waar”, zegt Erik. “De grondprijs voor dure huizen op grote kavels is per extra vierkante steeds lager. Wie een normale kavel koopt voor een gemiddelde woning, betaalt per vierkante meter grond nog net niet twee keer zoveel als de prijs van een kavel in Overgooi doet.”

“Bij Pampus laat deze coalitie weten dat er geen winst wordt gemaakt op het bouwen. Waar de gemeente voorheen geld verdiende in bijvoorbeeld de Noorderplassen, zal dat in Pampus niet het geval zijn. In het verleden heeft Almere ook al verlies geleden op de ontwikkeling van Overgooi.”

Overgooi is bedacht in de negentiger jaren. De ontwikkeling van deze bungalowwijk voor captains of industry uit heel Nederland is in 2000 begonnen. Na twintig jaar zouden daar zo’n negenhonderd luxe woningen staan. We hebben er vorig jaar tweehonderd geteld. Woont daar al de top van Unilever en Shell? Ik ken alleen Almeerders die daar huizen. En hoeveel heeft dat de gemeenschap opgeleverd, Erik?

“Ook op Overgooi maakt Almere geen winst. De ontwikkeling van die luxe wijk leverde rode cijfers op. Een deel van Overgooi is op enig moment uit de exploitatie gehaald. Daardoor zijn de cijfers wat florissanter geworden.”

“De PvdA heeft geprobeerd om in Overgooi ook een andere ontwikkeling mogelijk te maken. Overgooi dreigt een monocultuur te worden die de gemeenschap geld kost. De PvdA wilde dat doorbreken door daar ook andere bouwplannen mogelijk te maken.”

“We hadden verwacht dat Leefbaar Almere daar wel oren naar zou hebben. In het verleden heeft Leefbaar geprobeerd in Overgooi ruimte te maken voor sociale huur. Zelfs ons minder vergaande voorstel is door Leefbaar Almere nu afgewezen. Waar het gaat om het woonbeleid zitten alle coalitiepartijen onder de plak van de VVD.”

De Woonvisie was al een echt VVD-stuk met volop ruimte voor dure koop en zo min mogelijk sociale huurwoningen. Dat laatste werd gecamoufleerd met wat woningen voor studenten, die dan ook buiten Almere mogen studeren. Vanwaar toch die permanente angst van de VVD voor betaalbare huurwoningen, vragen we Erik.

“De grondhouding bij de VVD lijkt te zijn dat sociale huurders problemen opleveren. Om die problemen te voorkomen wil de VVD zo min mogelijk sociale huur bouwen. De corporaties willen in Almere graag bouwen. Bij het stadhuis staan ze voor een dichte deur. De gemeente geeft hen geen kavels om voor huurders met een inkomen tot € 40.000 een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bouwen en dat dan tegen een redelijke prijs te verhuren.”

terug