Onder de leden: Martijn Mulder

Deel dit op social media!

Hij kreeg onlangs voor het eerst een stembiljet door de brievenbus. Toch is hij al enige tijd politiek actief als ondersteuner van de Almeerse fractie: Martijn Mulder.

Klopt het dat je 18 jaar bent en nog nooit hebt gestemd?

De verkiezingen voor Provinciale Staten worden inderdaad mijn eerste keer. Ik denk erover op Tarik Sahbaz te stemmen. In de lokale politiek had ik me voorheen niet verdiept; de landelijke volgde ik wel. Inmiddels heb ik de Politieke Markt online bezocht. Dan valt het mij op hoe raadsleden zich inspannen voor onze stad – ook die van andere fracties. Je doet het ergens voor. Wat mij betreft moet er iets verbeteren in de zorg en is het lerarentekort een actiepunt. Natuurlijk moeten er meer woningen voor leerkrachten komen. Maar uiteindelijk moeten we het van ‘landelijk’ hebben.

Hoe kijk jij naar de samenwerking met GroenLinks?

We hebben met de fracties een paar borrels gehad en we hebben ook politiek contact. Ik vind het positief dat we in de toekomst een groot front optrekken. Misschien gaan typische PvdA-waarden, zoals het bestrijden van inkomensongelijkheid, minder zwaar wegen, die angst heb ik wel.

Wat zegt sociaaldemocratie jou?

Wat mij aanspoorde om PvdA-lid te worden zijn de ongelijke kansen. Ik ken in Almere voorbeelden van mensen die minder kansen krijgen dan bewoners van villawijken vijftig meter verderop. Je hebt ook in mijn omgeving ouders die het zich niet kunnen veroorloven voor hun schoolgaande kinderen extra deskundigheid in te schakelen. Voor een volgende raadsperiode wil ik ook op de kandidatenlijst, zodat ik me voor de stad kan inzetten. Ja, ik merk dat we iets kunnen bereiken. En daarna wil ik in principe wel de landelijke politiek in. En anders wil ik voor de klas staan.terug