'Ondergrens sociale huur in Flevoland hard nodig'

Deel dit op social media!

Ooit bestond de voorraad woningen in Flevoland in meerderheid uit sociale huur. Die verhouding is sinds het succes van de Premie A koopwoning en de hypotheek zonder directe aflossingsverplichting wel anders geworden. Zo zijn de sociale huurwoningen in Almere ruimschoots in de minderheid: 25 procent. Dat vindt de minister voor Volkshuisvestingen en Ruimtelijke Ordening onevenwichtig.

Inwoners van Flevoland met een inkomen tot € 44.035 (alleenstaand) of € 48.625 (gezin) kunnen zo’n sociale huurwoning huren. Wie meer verdient is aangewezen op de vrije sector of een koopwoning. Die koopwoning moet niet duurder zijn dan € 205.000. Het aanbod van die betaalbare koopwoningen is bijster klein. Ook daarom zijn woningzoekenden met een inkomen tot € 48.000 aangewezen op de sociale huurwoningen.

Hugo de Jonge heeft het land duidelijk gemaakt dat een gezonde gemeente beschikt over ten minste 30 procent sociale huurwoningen. En daar horen gemeenten voor te zorgen, aldus de minister. Want zelf zal de minister dat niet doen.

De Almeerse woningvoorraad bestaat voor ongeveer een kwart uit sociale huurwoningen. Dat is dus minder dan de gewenste en noodzakelijk 30 procent. Met de huidige woonvisie ‘Thuis in Almere’ zal Almere niet doen wat de minister wil. Hij laat het over aan de provincies om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Die krijgen er een nieuwe taak bij. Om die wettelijke taak uit te kunnen voeren krijgt de provincie er ook een wettelijke mogelijkheid van een interventie bij.

De woningnood is hoog. De hoogste tijd voor een gesprek met Abassin Nessar, de aanvoerder van de PvdA-lijst voor de verkiezingen op 15 maart. Stemgerechtigde inwoners van Flevoland bepalen dan wie zich lid mag noemen van de Provinciale Staten.

Roodschrift: Flevoland heeft veel ruimte om woningen te bouwen. Wat heeft de provincie de afgelopen vier jaar gedaan om het tekort aan woningen kleiner te maken?

Abassin: “De provincie is mede verantwoordelijk voor de extra middelen die Almere kan gebruiken sinds 2010. Door het Integraal Afsprakenkader Almere bestaat er een Fonds Verstedelijking Almere. In dat Fonds zit extra geld voor Almere. Jaarlijks bedenken het Rijk, de provincie en Almere wat er met dat geld gedaan kan worden. In 2023 is er € 800.000 beschikbaar voor vernieuwend wonen. Bij dit soort gesprekken is de provincie meestal volgend.”

Roodschrift: Dat lijkt anders te worden als minister Hugo de Jonge zijn zin krijgt. De provincie mag dan mede verantwoordelijk worden voor de hoeveelheid sociale huurwoningen per gemeente. Wat vind je van de ondergrens van dertig procent sociale huur?

Abassin: “De PvdA is een groot voorstander van die ondergrens. Zo’n ondergrens is voor alle gemeenten in Flevoland hard nodig. Geen enkele gemeente in onze provincie heeft voldoende sociale huurwoningen. De Noordoostpolder niet, Dronten niet, Lelystad niet, Urk niet, Zeewolde niet en Almere niet. Er is de laatste jaren een nogal liberaal woonbeleid gevoerd en daardoor zijn de sociale huurwoningen in het gedrang gekomen.”

Roodschrift: Wat is de actuele stand van zaken in Flevoland?

Abassin: “Het is duidelijk dat de doelstellingen voor het bouwen van sociale en betaalbare woningen de afgelopen jaren niet zijn gehaald. De beschikbare cijfers zijn, mede dankzij creatieve rechtse wethouders, onbetrouwbaar, niet paraat of kloppen niet. Daar zal iets aan moeten veranderen. Zonder correcte cijfers kan de provincie niet sturen. Niet op de hoeveelheid sociale huurwoningen en ook niet op de aantallen betaalbare koop.”

Roodschrift: De landelijke VVD lijkt zich tegen die ondergrens te willen verzetten. Hoe schat je in dat het in de provincie uitpakt? Is dat de ware aard van de VVD of het markeren van een onderhandelingspositie?

Abassin: “De uitspraken van landelijke VVD-politici hebben veel weg van verkiezingsretoriek. Ik plaats vraagtekens bij de hardheid van die uitspraken. Toen ik dat soort uitspraken zag, heb ik op twitter direct VVD-gedeputeerde Jan de Reus gevraagd of dat ook zijn standpunt zou zijn. Nog geen reactie gezien. Wat mij zo tegenvalt is dat wijken met sociale huur door die landelijke VVD’ers vervolgens weggezet worden als ‘achterstandswijk’. Het lijkt er op dat de landelijke VVD de achterban wil paaien, omdat ze daar op hete kolen zitten. Het is helemaal niet slecht dat de provincies een regierol krijgen als het om volkshuisvesting gaat. Een dak boven het hoofd is een basisvoorziening. Dat geeft rust en bestaanszekerheid. Als de provincie als verlengstuk van het Rijk moet waarborgen dat de woningvoorraad van elke gemeente voor tenminste 30 procent uit sociale huur bestaat, dan is dat een harde afspraak voor een komend coalitieakkoord. De wetgever geeft de provincie niet voor niets deze wezenlijke taak.”

terug